My CMS

Osykilaisten taidetta  Valveella 

Kulttuuritalo Valveella pidettiin tiistaina 19. helmikuuta kuvataidediplomitöiden näyttelyn avajaiset. OSYKista diplomin suoritti tänä keväänä noin parikymmentä opiskelijaa, minkä lisäksi diplomin tekijöitä oli useasta muusta oululaisesta lukiosta. 

Opetushallitus ilmoitti aiheet viime keväänä, ja ne olivat tänä vuonna rakkaus, valot ja varjot, marginaali, muodonmuutos sekä muovi. OSYKissa kurssi suoritettiin itsenäisesti vapaa-ajalla, mutta tilannetta kartoitettiin ajoittain ryhmätapaamisissa. Diplomin suorittaminen oli muutenkin hyvin itsenäistä, sillä materiaalit tuli hankkia itse ja opettajan vastuulla oli vain ohjata työskentelyä sen suurempaa apua antamatta. Työskentelyn sai aloittaa heti aiheiden julkistamisen jälkeen, mutta ryhmätapaamiset alkoivat vasta syksyllä.  

Haastattelin Larissa Inkalaa, Laura Junnoa, Milja Karjalaista, Oona Ronkaista sekä Tuulikki Topparia diplomin suorittamisesta. He kertoivat aloittaneensa diplomin työstämisen siksi, että se tuntui luontevalta, ja osa halusi haastaa itseään ja osa taas aikoi hakea taidealalle, jossa diplomin suorittamisesta saattoi olla etua. Diplomin suorittamista verrattiin myös yo-kokeeseen, joka ikään kuin päättää kuvataiteen opiskelun lukiossa. 

Kaikki olivat tyytyväisiä siihen ratkaisuun, että työskentely oli vapaa-ajalla. Tätä perusteltiin muun muassa sillä, että kotona oli helpompi keskittyä eikä työtä tarvinnut kuljettaa koulun ja kodin välillä. Varjopuolena osa haastatelluista kertoi kokeneensa vaikeuksia itsekurin kanssa. Ryhmätapaamisista he kokivat hyötyvänsä, sillä se toi vertaistukea ja muistutti prosessin jatkamisesta.  

Lähes kaikki koki diplomin työläänä, sillä se saattoi vaatia paljon ajatustyötä itse työn lisäksi sekä portfolion tekeminen oli myös aikaa vievää. Portfolioon kannatti kuitenkin panostaa, sillä sen osuus on puolet diplomin arvosanasta. Tänäkin vuonna muutama kuvataidediplomi-kurssille osallistuneista opiskelijoista keskeytti kurssin tai siirsi sitä myöhemmälle.  

Kuvataiteen lehtori Tiina Ala-Opas on samaa mieltä opiskelijoiden kanssa diplomin työläydestä, ja hänen mielestään sen suorittamisen tulisi vastata ylioppilaskoetta. Hänestä opiskelijat kuitenkin selvisivät todella hyvin, ja tänäkin vuonna on lopputuloksena hienoja töitä.  

Diplomin tekijät kertoivat olevansa tyytyväisiä siihen, että he suorittivat diplomin, ja moni näki taidoissaan kehitystä. Heistä kaikki uskovat kuvataideharrastuksen pysyvän tärkeänä osana elämää tulevaisuudessakin. 

Lukiodiplomitöiden näyttely on esillä Valvegalleriassa 17. maaliskuuta asti, minkä jälkeen osykilaisten töitä on esillä koululla. 

Teksti ja kuvat Maija Leppävuori