My CMS

Ylioppilaan puhe

Arvoisat rehtori, apulaisrehtori, opettajat, vanhemmat, riemuylioppilaat sekä valmistuvat ylioppilaat.

Kolmen vuoden rankka urakka on nyt vihdoin ohi. Pian painamme päähämme ylioppilaslakit ja jätämme OSYKin taaksemme. Vaikka päntätessä harvoin ehkä tulee ajateltua muuta kuin koearvosanaa tai tulevaa ammattia, haluaisin kuitenkin hetkeksi kiinnittää huomiota siihen valtaisaan vaikutukseen, joka uusilla tiedoilla on persoonaamme ja elämäämme.

Henkisen kasvun voima on helppo huomata miettimällä omaa menneisyyttä. Miettikää vaikkapa sitä, kuinka paljon olette kasvaneet näiden kolmen vuoden aikana. Ainakin itse muistan, kuinka mustavalkoiselta maailma tuntui ensimmäisenä lukiovuonna. Nyt se on kuitenkin auennut meille kaikissa väreissään ja kaikessa monimutkaisuudessaan. Enkä nyt puhu pelkästään siitä, että päähämme on näiden kolmen vuoden aikana iskostettu sanat kriittinen ajattelu, vaan siitä, että jokainen tiedonjyvänen täydentää kuvaamme maailmasta. Ajattelenkin usein, että ihmisen päässä on kuva kosmoksesta, kaikista sen osista, joista ihminen vain tietää, ja sitten kun ihminen oppii uutta, täydentyy tämä kuva koko ajan. Se siis tulee rikkaammaksi ja tarkemmaksi. Tällä on sitten suuri vaikutus siihen, millaiseksi ihminen elämänsä rakentaa. Jos kuva maailmasta ei ole tarkka tai on jopa virheellinen, on vaikea tehdä oikeita ratkaisuja elämässäkään.  

Me kaikki opimme pakollisilla kursseilla täysin samat asiat, mutta lopputulos on silti kaikilla eri. Uudet tiedot yhtyvät jokaisen henkilökohtaisiin kokemuksiin ja yhdistyvät itse kunkin aivoissa täysin omanlaisekseen kokonaisuudeksi. Uudet tiedot ovat kuin multa, josta omat ajatukset voivat sitten kasvaa. En uskokaan antiikin ajan ihanteeseen yhdestä ainoasta totuudesta, jonka kaikki voisivat ajattelemalla ja oppimalla löytää. Uskon kuitenkin, että jokaisella meistä on oma totuutemme, joka tulee aina vain täydellisemmäksi uusien tietojen myötä. Totuus on ikään kuin päämäärä, jota kohti oppimalla kuljetaan. Onkin vaikea tietää, mitä todella on mieltä jostain asiasta, jos siitä ei tiedä tarpeeksi. Tässäkin näkyy tiedon voima: oppimalla eri näkökulmia laajennamme myös mahdollisuuksiamme valita näistä näkökulmista itsellemme parhaat.

On kuitenkin turha valita mielipiteitä, jos niitä ei pysty seuraamaan. Uusien tietojen avulla voimme kuitenkin vapautua yhteiskunnan meihin asettamista paineista, sillä niiden avulla ymmärrämme, miten nämä paineet ovat syntyneet. Onkin huojentavaa tajuta, etteivät talouskasvun palvonnan ja jatkuvan kulutuksen ihanteet ole syntyneet tyhjästä, vaan ne ovat kehittyneet hiljalleen yhä uusien ihmissukupolvien mukana. Normit ja asenteet eivät siis ole mitään taivaallista viisautta, vaan yhteiskunnan kehityksen tuote. Ne heijastavat aina omaa aikaansa ja niitä saa ja pitääkin rikkoa. Tiedon avulla voimme siis myös vapauttaa itsemme yhteiskunnan normeista ja sovinnaisuudesta. Tieto antaa meille vapautta.

Ja tiedättekö, mikä henkisessä kasvussa on parasta? Se on kuin OSYKin portaat: jatkuu ikuisesti. Haastankin teidät elinikäiseen oppimiseen, en yhteiskunnan tai taloudellisen kompetenssin takia, vaan oman itsenne tähden. Kasvakaa, kypsykää, älkääkä ikinä lopettako. Tarkentakaa kuvaanne maailmasta, huomatkaa kaikki sen värit ja harmaat alueet, oppikaa toimimaan siinä kuten juuri itse parhaaksi näette. Älkää pelätkö haastaa itseänne, oppia jotain, joka saa teidät kyseenalaistamaan jopa syvimmät arvonne. Vain kyseenalaistamalla voi päästä totuuteen.

Tänään totuus on kuitenkin se, että valmistumme. Syödään siis kakkua ja juhlitaan sitä, että ollaan taas vähän kypsempiä ja viisaampia. Sivistytään – se on elämän tarkoitus.

Ylioppilas
Tomi Paavola

Kuva Markus Apila