My CMS

Mikä on Ihanokiltapäiväkerhokai?

Huomasin eräs päivä koulumme käytävillä ilmoituksia k-pop-tanssitunneista, joita ohjaa koulumme neljännen vuoden opiskelija Kai Aartola. Kiinnostuin heti ja päätin selvittää lisää hänen yrityksestään. Kysyin Aartolalta yrittäjyydestä ja tanssijoilta heidän kokemuksistaan.

K-popin kutsumanimi tulee ilmaisusta “Korean Pop”, ja siinä yhdistellään muun muassa shown, commercial dancen ja streetin elementtejä trendikkäällä tavalla. Tanssityylin monien eri ulottuvuuksien yhdistävänä tekijänä on korelainen popmusiikki. 

Ihanokiltapäiväkerhokain toiminta alkoi vuoden 2018 syksyllä. Silloin Aartola ohjasi kahta ryhmää: alkeita ja jatkotasoa, jossa oli 15-20 henkilöä. Aartolaa motivoi yrityksen perustamiseen ”tanssinopetuksen järjestelmällistäminen ja mahdollisuus tarjota nuorille halpa ja erilainen vaihtoehto perinteisistä tanssikouluista”. Normaalien tanssituntien lisäksi tarjontaan on loma-aikoina kuulunut myös parin tunnin työpajoja. Toiminta jatkui ja seuraavana keväänä ryhmät jaettiin kolmeen taitotasoon, jolloin syntyi edistyneiden ryhmä. Heistä tuli myös eri tapahtumissa esiintyvä ryhmä. Suuren suosion takia Aartola joutui jakamaan alkeistason kahteen.

Tänä syksynä ryhmiä on jopa viisi kappaletta. Alkeisryhmiä on edelleen kaksi (kummassakin noin 25 henkilöä), yksi jatkotaso (27 henkilöä), yksi edistyneen tason ryhmä (18 henkilöä) ja entisestä edistyneestä tasosta muodostuva esiintyvä ryhmä (12 henkilöä). Tähän mennessä esiintyvä ryhmä on edustanut ihanokiltapäiväkerhokaita eri kulttuuritapahtumissa esim. Kummaconissa ja Matsuconissa.

Aartolan toiminta on vakiintunut, ja kasvulle ei ole näkyvissä loppua. Hänen mukaansa esiintyvälle ryhmälle yritetään saada mahdollisimman paljon esiintymisiä ja joulun tienoille olisi haaveilla jonkinlainen oppilasnäytös. Lisäksi esiintyvä ryhmä haluaisi osallistua k-pop-tanssikilpailuun vuonna 2020. Aartolan mukaan Oulun kulttuuritapahtumat ovat olleet vastaanottavaisia, joten esiintyminen niissä jatkuu niin tiheään kuin mahdollista.

Kuka siis on Kai Aartola? Hän on OSYKissa opiskeleva 19-vuotias tanssija, joka kiinnostui k-popista vuonna 2009. Moni ei vielä silloin tiennyt Suomessa k-popista. Kiinnostuksen herätti vaihtoehtoinen tyyli. Aartola on ollut K-POP-Finland ryhmässä Oulun ylläpitäjänä vuosina 2016-2017 ja nykyään hän on eräänlainen k-pop-tanssin keulahahmo Oulussa.

Yritysidea oli olemassa harrastuksen muodossa. Aartola halusi laajentaa tanssijakantaa ja antaa muille mahdollisuuden oppimiseen, liikuntaan ja tanssista nauttimiseen. Aloittaminen ei hänen mukaansa ollut vaikeaa, koska hän aloitti kevytyrittäjänä ja alussa väärintehdyt asiat korjautuivat jälkeenpäin. Aartola kuvaa yrittäjyydestä kertovia tietokantoja liturgiaksi, joista nuori yrittäjä ”ei saa tarvitsemaansa tietoa ihmisten kielellä”. Vinkkeinä yrityksen perustamiseen hän sanoo tärkeimmän työkalun, Excel-taulukoiden, käytön opettelemisen, kavereiden hyödyntämisen asiakkaina ja mainostajina sekä sosiaalisen median haltuunoton, koska sitä kautta ihmiset löytävät toiminnan.

Prosessin aikana Aartola on oppinut ymmärtämään paremmin yrittäjien palveluiden hinnoittelua niiden tilavuokran ja verojen ulkopuolisten maksujen takia. Hän on oppinut myös toimimaan erilaisten nuorien kanssa. Yritystoiminnasta on siis ollut monenlaista hyötyä.

Koulun ja yrityksen toiminnan tasapainottaminen on varmasti vaikeaa, ja Aartola kertoo keskittyvänsä enemmän yritykseen. Hän helpottaa koulua käymällä lukion neljään vuoteen. Kun kysyn asioista, jotka auttavat jaksamaan, Aartola vastaa: ”Positiivinen palaute ja tunne siitä, että on saanut auttaa jotakin ihmistä oppimaan ja ilmaisemaan itseään”. Pienyrittäjille tuki ja kannatus toimivat siis motivaationa.

Näin loppuun kerron Ihanedistyneitäkai-ryhmän harjoituksista. Ryhmä on tasoista korkein.  Tuntien kesto on yleensä puolestatoista tunnista kahteen tuntiin, ja koreografioita hiotaan useita tunteja tuntien ulkopuolella. Ryhmä harjoittelee Butterfly-nimistä kappaletta ryhmältä nimeltä Loona. Tunti alkaa lämmittelyllä, jonka jälkeen ryhmä hassuttelee Aartolan muistellessa liikkeitä. Tanssin opettelu koostuu liikkeiden opettelusta, minkä jälkeen niitä käydään läpi eri nopeuksilla. Jos tanssijalla ei ole opeteltavaa, hän kertaa koreografiaa itsenäisesti tai muistelee muita tansseja. Tunnin lopuksi tehdään pari läpimenoa, joissa yhdistetään uudet liikkeet ennestään opittuun.

Esityksien suunnittelu alkaa Aartolasta. Hän miettii esityksen tarinan ja siihen liitettävät tanssit. Ilari Antila miksaa esityksen musiikin. Maria Dellin mukaan esityksiin valmistautuminen on iso työ, koska se vaatii fyysistä ja henkistä valmistautumista sekä kahdesta kymmeneen tuntiin päivittäistä tanssimista ja päässä kertaamista muutaman kuukauden ajan. Päivää ennen esitystä on läpimenot, jossa tanssitaan kuten esityksessä tanssittaisiin ja tanssijoiden mukaan itketään ja stressataan. Varsinaisena esityspäivänä kokoonnutaan jonnekin laittautumaan ja esityspaikalle tullessa tanssit kerrataan oikealla lavalla valoilla ja paikoilla.

Kysyin tanssijoilta tuntien ilmapiiristä. Melkein kaikki kuvailivat sitä kannustavaksi, tiiviiksi ja kevyeksi, vaikka oppimistahti on kova. Dell kertoo: ”Kaikkien kiinnostus oppia näkyy ja tuntuu, vaikka osataan olla ihan kuin joku eläintarha.” Halusin myös tietää, miksi he olivat valinneet k-pop-tanssin. Vastauksia tuli laidasta laitaan. Syiksi kerrottiin kivat tanssit, hyvät laulut, erilaiset tanssipelit, mutta mielenkiintoisin syy oli tanssituntien tarjoama turvapaikka. Koska laji ei ole yleinen, ja ihmisillä on paljon ennakkokäsityksiä k-pop-musiikista, fanit saattavat jäädä ”kaappifaneiksi”, eli he eivät uskalla ilmaista kiinnostustaan julkisesti. Aartolan tunneilla suurin osa tanssijoista on kiinnostunut k-popista, joten mielenkiintoa voi ilmaista avoimesti. Tunneilla käy kuitenkin lisääntyvissä määrin ihmisiä, jotka eivät fanita k-poppia, mutta tulevat katutanssin, matalan kynnyksen ja edullisuuden takia.

Ihanokiltapäiväkerhokaita voi seurata Instagramissa @ihanokiltapaivakerhokai. Tililtä näkee, mitä tanssia kukin ryhmä harjoittelee, materiaalia harjoituksista ja muuta hyödyllistä tietoa.

Teksti ja kuva Ida Seluska