My CMS

Itämeripäivä näkyvästi esillä OSYKissa

Torstaina 27.8.2020 vietimme valtakunnallista Itämeripäivää, joka on John Nurmisen Säätiön käynnistämä jokavuotinen juhlapäivä meren kunniaksi. Tavoitteena on saada ihmiset nauttimaan Itämerestä ja tekemään erilaisia tekoja sen hyväksi. Samalla päivän tarkoituksena on lisätä ihmisten tietoutta Itämeren monimuotoisesta luonnosta, kulttuurista ja historiasta.

Meillä OSYKissa Itämeri huomioitiin koulun ympäristötyöryhmän pitämässä teemapäivänavauksessa ja eri oppiaineet käsittelivät Itämerta eri tavoin kursseillaan. Esimerkiksi äidinkielen ja kirjallisuuden kursseilla aiheeseen paneuduttiin Itämeri-aiheisten journalististen tekstien avulla, ja vieraissa kielissä taas tutustuttiin Itämeri-aiheiseen sanastoon. 

Itämeripäivä avattiin valtakunnallisesti Esplanadin lavalla Helsingissä torstaiaamuna klo 8.30, ja päivään liittyi erilaista mukavaa ohjelmaa koulupäivän jälkeenkin, sillä esimerkiksi klo 18.00 ihmisiä kannustettiin pulahtamaan Itämereen yksin tai yhdessä. Itämeripäivän ohjelmaan voi tutustua sivustolla www.itameripaiva.fi.

Itämeri-teema jatkui vielä tulevan lauantain koulupäivässä, Suomen luonnon päivänä, kun ykköset suuntasivat siivoamaan rantoja Siisti biitsi -hankkeen tiimoilta. Ykköset keräsivät roskalomakkeisiin keräämänsä roskat, kierrättivät saaliin ja lähettivät roskalomakkeen tiedot ryhmänsä tuuroteille, joiden koonnit ympäritistötyöryhmän vetäjä Leena Kiuru toimitti eteenpäin Siisti Biitsi -hankkeelle. Ykkösten toiminta on oivallinen esimerkki jokaisen osallistumisen tärkeydestä ja siitä, että me kaikki voimme vaikuttaa jollakin tavoin Itämeren hyvinvointiin. 

Teksti Minna Korpierkki
Kuvat Minna Korpierkki ja Martta Hillukkala