My CMS

OSYK osa Unesco-kouluverkostoa

Tiesitkö, että lukiomme kuuluu maailmanlaajuiseen Unesco-koulujen (UNESCO ASPnet – Associated Schools Network) verkostoon ja toimii aktiivisena tekijänä Unesco-koulujen pohjoisessa Polaris-verkostossa. Unesco-kouluverkoston koulut edistävät toiminnallaan kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, rauhaa, kestävää tulevaisuutta ja laadukasta koulutusta. Kouluverkoston toiminnassa korostuvat maailmankansalaisuuteen ja kestävään tulevaisuuteen kasvattaminen, ilmastomuutoksen hillitseminen ja ympäristön sekä kulttuuri- ja maailmanperintökohteiden suojeleminen.

Lukiossamme Unesco-koulujen tavoitteet näkyvät mm. koulun arvoissa ja toimintakulttuurissa, oppiaineissa, työryhmissä, opiskelijakunnan hallituksen toiminnassa ja kansainvälisyysprojekteissa. Unesco-kouluverkoston tavoitteet näkyvät jokapäiväisessä arjessamme vahvasti ja kannustamme toiminnallamme nuoria yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja kestävien elämäntapojen vaalimiseen.

Teksti
koulun Unesco-työryhmä