My CMS

Ikkuna OSYKiin

Ensimmäisenä koulupäivänä koulumme tuutorit vastaanottivat ensimmäisen vuoden opiskelijat ja toivottivat heidät tervetulleiksi OSYKiin. Tuutorit myös järjestivät useita tutustumisleikkejä ja esittelivät koulun tiloja. Oletko koskaan miettinyt, keitä koulumme tuutorit ovat, ja mitä kaikkea he tekevät? Haastattelin kolmea OSYKin tuutoria, Sini Annalaa, Johannes Heikkistä ja Nea Korhosta. Kolmikko kertoi tuutorien tehtävistä ja heidän roolistaan koulussamme.  

-Kiinnostuin tutoreiden työstä, koska omat tuutorini olivat hyviä, Nea kertoo.  

Nea kertoo myös, että he pääsevät leikkimään ja eläytymään sekä tutustumaan uusiin ihmisiin paremmin ja toivottamaan uudet ykköset tervetulleiksi lukioon. Tuutorit ovat mukana luomassa ensimmäisen vuoden opiskelijoille turvallista ympäristöä, jossa he voivat ilmaista itseään.  Sini kertoo, kuinka hän halusi tuutoroinnin kautta päästä tuntemaan OSYKin hengen paremmin. 

-Omat tuutorimme olivat myös kivoja, ja halusin saada uusia ystäviä sekä antaa ykkösille positiivisen kuvan OSYKista, hän lisää. 

Johannes on samoilla linjoilla. 

-Halusin auttaa ihmisiä ja olla mukana koulun toiminnassa, hän kertoo. 

Tapahtumia, yhteishenkeä ja pizzaa  

Mitä tuutorina olemiseen sitten kuulu? Tuutorien mukaan hyvän yhteishengen luominen, tukena oleminen ja avun tarjoaminen on iso osa tuutorointia. Tuutorilta vaaditaan myös hyvää ja rentoa mieltä. Tuutorit parantavat koulun yhteishenkeä ja ilmapiiriä ja erityisesti pitävät niitä yllä. Tuutorit kuvailevat olevansa ensimmäisen vuoden opiskelijoille kuin ikkuna, josta pääsee mukaan OSYKiin. He ovat mallina ja näyttävät, minkälaista koulussamme on elää ja opiskella.

Tuutorit kertovat, että heidän roolinsa koulussamme on aika iso. Tuutorit ovat koko vuoden mukana koulun toiminnassa. He ovatkin ehtineet järjestää ykkösille paljon toimintaa syksyn mittaan, esimerkiksi ökötyksen ja ryhmäytymispäivän, sekä he pitävät viikoittain läksyparkkia.  Johannes kertoo, että he tekevät koko vuoden reippaasti työtä hyvinkin itsenäisesti. 

Tuutorina olemisessa on monia hyviä puolia. Haastattelussa parhaimpina asioina pinnalle nousivat kuitenkin uusiin ihmisiin tutustuminen, OSYKin hengen kokeminen, leikkimään pääseminen, omana itsenä oleminen ja nauraminen sekä tietysti pizzaillat. 

Minustako ensi syksyn tuutor? 

Kuinka tuutoriksi sitten pääsee? Koulussamme ei järjestetä haastatteluja, vaan tuutoriksi haetaan hakemuksella, jonka ohjeet tulevat Wilma-viestinä, kun uusia tuutoreita haetaan. Opettaja Ari Forstén ohjaa tuutoreiden toimintaa koulullamme. Suomen lukiolaisten liitto järjestää tuutoreille koulutuksen, jossa tulevat tuutorit perehdytetään tehtäviin ja toiminnan periaatteisiin. Alkoiko tuutorin tehtävä kiinnostaa? Tuutorien Instagram-tililtä @osyktutorit on lisää heidän tehtävistään. 

Tässä
 vielä terveisiä tuutoriksi haluaville opiskelijoille: 

-Kannattaa ehdottomasti hakea, jos yhtään kiinnostaa! Nea sanoo. 

-Vaikka epäilyttäisi vähän, niin kannattaa silti hakea. Luultavasti kaduttaa, jos ei hae, Sini ja Johannes toteavat. 

Teksti ja kuva Anni Kärnä