Saksan kielidiplomi

OSYKissä voi suorittaa Saksan liittotasavallan hyväksymän, Zentralstelle für Auslandsschulwesenin järjestämän Deutsches Sprachdiplom II (B2/C1) kielitutkinnon. Tutkinto mahdollistaa opiskelun saksankielisten maiden

Tutorit

Tutorit Tutorit ovat 2. vuoden opiskelijoita, jotka toimivat ensisijaisesti 1. vuoden opiskelijoiden apuna erilaisissa koulunkäyntiin liittyvissä tilanteissa (mm. tutustuttaminen, kurssivalinnat

Terveydenhoitaja

TERVEYDENHOITAJAN PALVELUT Koulumme terveydenhoitaja on Johanna Linna, puh 044 703 4616. Päivystystunnit ilmoitetaan elokuussa 2020. Yhteyttä voi ottaa myös Wilman

Rotokolla

Rotokollassa annetaan ohjeet ja pelisäännöt Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuritoimeen kuuluvien lukioiden keskinäisen vapaaehtoisen yhteistyön organisoimiseen ja suunnitteluun (liitteessä). Attachments

Oppikirjat

Kurssikirjat liitteenä. Huom! Jos valitset kursseja muista lukioista, tarkista ko. kurssien oppikirjat sieltä. Jos hankit kirjoja käytettyinä, tarkista, että tehtäväsivuja

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on opiskelijan hyvästä oppimisesta, fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä sekä sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opiskeluhuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille, oppilas-

Opiskelijakunta

OPISKELIJAKUNTA Koulussamme toimii opiskelijakunta, jota edustaa opiskelijakunnan hallitus. Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet valitaan opiskelijakunnan yleiskokouksessa, joka järjestetään kerran lukukaudessa. Opiskelijakunnan hallituksen

Lomakkeet

Liitteissä opiskeluun liittyviä lomakkeita. Lomakkeita löytyy myös koulun kansliasta kanslian aukioloaikoina ma -pe klo 9.00 – 12.00 ja 13.00 –