Uusi opetussuunnitelma

Osiot Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun tehtävä ja arvoperusta Opetuksen toteuttaminen Opiskelijan ohjaus ja tukeminen Opetuksen yleiset tavoitteet Opiskelijan oppimisen arviointi Oulun

Kurssit

Kurssitaulukot Suomen kieli ja kirjallisuus Ruotsi Englanti A Vieraat kielet Matematiikka Biologia Maantiede Fysiikka Kemia Filosofia Psykologia Historia Yhteiskuntaoppi Uskonto