Saksan kielidiplomi

OSYKissä voi suorittaa Saksan liittotasavallan hyväksymän, Zentralstelle für Auslandsschulwesenin järjestämän Deutsches Sprachdiplom II (B2/C1) kielitutkinnon. Tutkinto mahdollistaa opiskelun saksankielisten maiden

Erityinen tuki

Erityisen tuen tarkoituksena on tukea ja auttaa opiskelijaa siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa lukio-opintonsa. Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden (2003)

Opinto-ohjaajien tiedotteet

Abin muistilista keväälle 2020 ainekohtaiset opiskeluohjeet Alle 25-vuotiaiden nuorten oikeudesta työttömyysturvaan Kakkosten yritysvierailu tai välituntiesittelyt lomake KURSSIVASTAAVUUDET Lukiolaisten liiton opas

Opiskelulinkit

Erityinen tuki Liikuntakurssit Lomakkeet Opiskelijakunta Opiskeluhuolto Oppikirjat 2019 2020 Rotokolla Terveydenhoitaja Attachments Oppikirjat 2019 2020 (149 kB)102 (4 MB)

Uusi opetussuunnitelma

Osiot Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun tehtävä ja arvoperusta Opetuksen toteuttaminen Opiskelijan ohjaus ja tukeminen Opetuksen yleiset tavoitteet Opiskelijan oppimisen arviointi Oulun