Saksan kielidiplomi

OSYKissä voi suorittaa Saksan liittotasavallan hyväksymän, Zentralstelle für Auslandsschulwesenin järjestämän Deutsches Sprachdiplom II (B2/C1) kielitutkinnon. Tutkinto mahdollistaa opiskelun saksankielisten maiden

Erityinen tuki

Erityisen tuen tarkoituksena on tukea ja auttaa opiskelijaa siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa lukio-opintonsa. Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden (2003)

Opinto-ohjaajien tiedotteet

Abin muistilista keväälle 2019 ainekohtaiset opiskeluohjeet Alle 25-vuotiaiden nuorten oikeudesta työttömyysturvaan Kakkosten yritysvierailu tai välituntiesittelyt lomake KURSSIVASTAAVUUDET Lukiolaisten liiton opas

Opiskelulinkit

Erityinen tuki Liikuntakurssit Lomakkeet opinto-opas2018-2019 Opiskelijakunta Opiskeluhuolto Oppikirjat 2019 2020 Rotokolla Terveydenhoitaja Tutorit 2018-2019 Attachments Oppikirjat 2019 2020 (149 kB)102

Uusi opetussuunnitelma

Osiot Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun tehtävä ja arvoperusta Opetuksen toteuttaminen Opiskelijan ohjaus ja tukeminen Opetuksen yleiset tavoitteet Opiskelijan oppimisen arviointi Oulun