Yo-info

Uudet koepäivät ovat:  ti 16.3. äidinkieli ja kirjallisuus (suomi ja ruotsi), lukutaidon koesuomi/ruotsi toisena kielenä ja kirjallisuus -koe to 18.3.

Uudet opiskelijat 2020

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukioon keväällä 2020 hyväksytyt opiskelijat, jotka ovat antaneet luvan nimensä julkaisemiseen. Onnittelut uusille opiskelijoillemme ja tervetuloa OSYKiin!

Saksan kielidiplomi

OSYKissä voi suorittaa Saksan liittotasavallan hyväksymän, Zentralstelle für Auslandsschulwesenin järjestämän Deutsches Sprachdiplom II (B2/C1) kielitutkinnon. Tutkinto mahdollistaa opiskelun saksankielisten maiden

Erityinen tuki

Erityisen tuen tarkoituksena on tukea ja auttaa opiskelijaa siten, että hänellä on tasavertaiset mahdollisuudet suorittaa lukio-opintonsa. Opetushallituksen opetussuunnitelman perusteiden (2003)

Opinto-ohjaajien tiedotteet

Abin muistilista keväälle 2021 ainekohtaiset opiskeluohjeet Alle 25-vuotiaiden nuorten oikeudesta työttömyysturvaan Lukiolaisten liiton opas lukiolaisille Ilman opiskelupaikkaa lukion jälkeen Ruotsin

Opetussuunnitelma

Osiot Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun tehtävä ja arvoperusta Opetuksen toteuttaminen Opiskelijan ohjaus ja tukeminen Opetuksen yleiset tavoitteet Opiskelijan oppimisen arviointi Oulun