Erasmus ja opettajat

Erasmus K2 -projekti on tukenut vuodesta 2015 alkaen opettajien ammatillista täydennyskoulutusta, ja monia koulumme opettajia on osallistunut projektin koulutuksiin Espanjassa, Italiassa ja Portugalissa. Opettajat päivittävät ja syventävät ammattitaitoaan myös osallistumalla lukuvuosittain moniin oman alansa ja oppiaineensa koulutuksiin.

Lisäksi koulussamme vierailee vuosittain opettajia eri puolilta maailmaa ja koulumme on vastaanottajakouluna EU-maiden opettajille heidän Job shadowing -koulutuksissaan.