Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto on opiskelijan hyvästä oppimisesta, fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä sekä sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Opiskeluhuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville aikuisille, oppilas- ja opiskeluhuollosta vastaaville viranomaisille ja sitä toteutetaan yhdessä kotien kanssa.
Opiskeluhuollon tavoitteena on luoda terve ja turvallinen oppimis- ja opiskeluympäristö, suojata mielenterveyttä, ehkäistä syrjäytymistä sekä edistää kouluyhteisön hyvinvointia. Pääpaino tulisi olla ennaltaehkäisevässä työssä. Opiskelijan olisi tärkeää saada kokea koulu turvalliseksi ja viihtyisäksi työskentely-ympäristöksi ja saada apua ongelmatilanteissa. Nuoren hyvinvointi on kasvun, kehityksen ja oppimisen vahva perusta.

OSYKin Hyvinvointiryhmän kokoonpano 2020 – 2021:

  • Rehtori Riitta-Mari Punkki-Heikkinen
  • Apulaisrehtori Timo Koivunen
  • Opinto-ohjaajat Ari Forstén, Krista Kautto ja Mervi Kela
  • Erityisopettaja Marjo Mattila
  • Opettaja Timo Vesimäki
  • Terveydenhoitaja Johanna Linna
  • Lukiopsykologi Heidi Virén
  • Lukiokuraattori Hanna Laurila
  • Nuorisotyöntekijä Mono Kuoppala
  • Opiskelijakunnan edustajat: Mia Matinlauri ja Mette Ronkainen

Ajanvaraukset lukiokuraattorille ja lukiopsykologille:

lukiokuraattori Hanna Laurila puh. 040 632 6939.

lukiopsykologi Heidi Virén  puh. 040 632 6096.

Aikojen varaaminen tapahtuu puhelimitse soittoajoilla, muina aikoina voi lähettää tekstiviestin. Aina oven ollessa avoin, voi tulla käymään.