Opokurssin poissaoloa korvaava tehtävä

https://eduouka-my.sharepoint.com/personal/krista_kautto_eduouka_fi/_layouts/15/guestaccess.aspx?guestaccesstoken=%2BypsCtNXfsgTvDDEHQHE344lpC3FoNbBCzI6vo4f98k%3D&docid=097393b0166de4c1d8d09d7873ce38d8a&rev=1&e=B2uVAo