Rotokolla

Rotokollassa annetaan ohjeet ja pelisäännöt Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuritoimeen kuuluvien lukioiden keskinäisen vapaaehtoisen yhteistyön organisoimiseen ja suunnitteluun (liitteessä).

Attachments