Uusi opetussuunnitelma

LOPS-tiedote 2/2020                                                2.11.2020

Arvoisat opiskelijat ja huoltajat

Lukion uusi opetussuunnitelma (LOPS2021) astuu voimaan 1.8.2021 ja koskee silloin lukionsa aloittavia. Elokuussa 2020 ja aikaisemmin lukion aloittaneet opiskelevat opintonsa loppuun nykyisen opetussuunnitelman (LOPS2016) mukaan.

Tämä tarkoittaa, että LOPS2016-kurssit ovat tarjolla lukuvuonna 2021-2022 kakkos- ja kolmosvuoden opiskelijoille ja lukuvuonna 2022-2023 kolmosvuoden opiskelijoille. LOPS2021-opintojaksoista löytyy kuitenkin vastaavuudet nykyisille kursseille, joten kenenkään ei tarvitse olla huolissaan, vaikka jonkin kurssin suorittaminen lykkääntyy tai valmistuminen on ajoitettu lukuvuodelle 2023-2024.

Lukuvuosi jaetaan jatkossakin viiteen likimain samanpituiseen periodiin. Sen sijaan oppituntirakenteeseen ja arviointiviikkoihin on tulossa ensi elokuussa kaikkia opiskelijoita koskevia muutoksia. Muutoksilla pyritään vastaamaan uuden opetussuunnitelman tavoitteisiin tukea opiskelijoiden ja opettajien hyvinvointia, jaksamista ja osallisuutta sekä monipuolistaa vuorovaikutusta koulun sisällä ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Uudessa 95 minuutin oppituntirakenteessa kunakin työpäivänä on keskiviikkoa lukuun ottamatta enintään neljä 95 minuutin oppituntia, joiden sisällä on kaksi vähintään viiden minuutin tauolla erotettua opetustuokiota. Opetus ja opiskelu siis rytmitetään ja tauotetaan opetuksen, oppimisen ja jaksamisen kannalta mielekkäällä tavalla.

Keskiviikkona oppitunteja on säännöllisesti vain aamupäivällä ja sama väri on vuorossa aina neljän viikon välein. Keskiviikon iltapäivä on varattu opettajien yhteissuunnittelutyöhön, koulun yhteisiin tapahtumiin, uusinta- ja korotuskuulusteluihin sekä itsenäisesti suoritettavien opintojen tekemiseen.

Jokaisen periodin päättää ensi elokuusta alkaen kahdeksanpäiväinen, erillisen aikataulun mukainen päättöviikko. Päättöviikolla jokaiselle koodiparille on varattu kaksi työpäivää. Päivien aikana voidaan toteuttaa muun muassa teemapäiviä, vierailuja tai projektien loppukoonteja sekä arvioida opintojakson aikaista työskentelyä ja osaamisen ja oppimisen tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi kullekin tuntikaavion koodipaikalle osoitettu korkeintaan kolmen tunnin mittainen aika, jolloin opintojaksoon mahdollisesti kuuluvat koetilaisuudet voidaan järjestää (näkyy (K)-merkinnällä).

Alla on esimerkki päättöviikon aikataulusta sijoitettuna syksyn 2020 1. periodin loppuun.

Sekä tuntikaavion että päättöviikon kellonaikoja voidaan joutua tarkentamaan lukioittain, erityisesti ruokailutaukojen osalta.

*****

Uudesta opetussuunnitelmasta ja sen mukanaan tuomista muutoksista tiedotetaan ja keskustellaan tarkemmin kullakin lukiolla. Lukioilla on myös mietitty, miten nykyisiä opiskelijoita kutsutaan mukaan opetussuunnitelma-askareisiin ja tulevan lukuvuoden suunnitteluun.

LOPS-kuulumisiin

Miro Hietala, LOPS-ohjausryhmän opiskelijajäsen
Sara Parkkinen, LOPS-ohjausryhmän opiskelijajäsen
Sara Putkonen, LOPS-ohjausryhmän opiskelijajäsen
Pekka Fredriksson, lukiojohtaja
Mika Aalto, LOPS-rakenneryhmän pj.
Timo Kärkkäinen, LOPS-ohjausryhmän pj.