My CMS

Timo Koivusesta vuoden opettaja

Maantieteen ja biologian lehtori, apulaisrehtorimme Timo Koivunen valittiin tänä keväänä vuoden opettajaksi. Suomen Tiedeseura jakaa vuosittain kolme palkintoa ansioituneille opettajille, ja tänä vuonna Koivunen oli yksi palkituista. Tärkeänä valintakriteerinä on, että palkittava opettaja on innostanut opiskelijoitaan jatkamaan opettamansa aineen opiskelua yliopistossa. Tämä on pantu merkille Oulun yliopiston maantieteen laitoksella, joka vetää vuosittain puoleensa lukiostamme valmistuneita opiskelijoita.

”Maantieteen syventävien kurssien opiskelijajoukko lukiossa voisi olla paljon isompikin, sillä siellä vasta päästään alan mielenkiintoisimpiin osiin”, Koivunen sanoo ja pohtii samalla sitä, mikä maantieteessä tieteenä nuoria kiehtoo. Hän kuvailee, että maantiede ei ole kovin tarkkarajainen tieteenalana ja tarjoaa monia näkökulmia tarkastella maailmaa, kuten globaalit ympäristökysymykset, kehitysmaiden tilanne, ilmastoasiat, luonnonvarat, aluepolitiikka ja geoinformatiikka. ”Maantiede pyrkii ymmärtämään ilmiöitä kokonaisvaltaisesti, ja tutkinto mahdollistaa monenlaiset urat niin tutkimus-, asiantuntija- kuin suunnittelutehtävissä”, Koivunen luonnehtii. Vaikka maantieteen yo-kokelaiden joukko ei ole vuosittain suuri, parhaimmillaan samalla yliopiston vuosikurssilla on aloittanut neljä osykilaista.

Vähältä piti, ettei Koivunen olisi päätynyt lainkaan opettamalleen alalle, sillä Seinäjoelta Oulun yliopistoon opiskelemaan tullut nuorukainen aloitti aluksi rakentamistekniikan opinnot, joissa vierähti kaksi vuotta. Lukiossa matemaattisesti orientoitunut Koivunen kertoo, että yliopistossa hän havahtui siihen, ettei haluakaan viettää aikaansa yhtälöiden, kaavojen ja lujuuslaskelmien kanssa. Lyhyt ja intensiivinen valmistautuminen maantieteen pääsykokeisiin toi opiskelupaikan ja maantieteen laitoksella Koivunen tiesi olevansa omalla maaperällään luonnonmaantieteen parissa. Koivusesta ei pitänyt tulla opettajaa, mutta koska opettajan pedagogisten opintojen suorittaminen katsottiin järkeväksi, pyrki Koivunenkin opintoihin ja opetusharjoittelussa hän kertoo kokeneensa jonkinlaisen valaistumisen siitä, että oma ala oli löytynyt. Vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa avasi silmät alan mielekkyydestä. Valmistumisensa jälkeen Koivunen työskenteli lyhyen jakson yliopiston verkko-opetusprojektissa, kunnes Toppilan lukiosta avautui työpaikka ja sillä tiellä hän on yhä. Toppilan lukio yhdistettiin myöhemmin Kuusiluodon lukion kanssa nykyiseksi Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukioksi. Hän kiittelee tuuriaan työllistymisen suhteen, sillä moni kurssikaveri on saanut etsiä vakituista paikkaa useamman vuoden ajan.

Koivunen luonnehtii itseään pedantiksi opettajaksi, joka suunnittelee tarkasti, miten asiat tehdään oppitunneilla. Hän kertoo olevansa sekä tiukka että erittäin rento. ”Oma innostus maantieteen ilmiöitä kohtaan toivottavasti välittyy myös nuorille”, Koivunen sanoo. Hän kertoo panostavansa myös siihen, miten asioita voidaan oppia ja miten yhdessä oppimisesta saadaan enemmän irti.

Vuoden opettajan palo omaa opetettavaa ainetta kohtaan ei ole sammunut 20 opetusvuoden aikana. Maantiede, maailma ja sen ilmiöt kiinnostavat yhä, ja vuorovaikutus opiskelijoiden kanssa pitää työn lukuvuodesta toiseen mielenkiintoisena. Koivunen kuvaa lukiotamme erityislaatuiseksi, unelmien työpaikaksi. ”Kerrattain italialaiset kollegat kommentoivat kouluamme opettajan taivaaksi”, Koivunen muistelee. Opettajien ja opiskelijoiden välinen lämminhenkinen yhteiselo ja suvaitsevaisuus nousevat esille Koivusen kuvaillessa kouluamme. ”On mahtava olla osa tätä yhteisöä”, hän lisää.

Teksti ja kuva Minna Korpierkki