My CMS

Kaikista arvokkainta oli kuitenkin ihmisenä kasvaminen

Petra Jokikokko on yksi tämän syksyn 38 uudesta lukiomme ylioppilaasta. Seitsemän ainetta yo-kokeissa urakoinut ja useamman laudaturin napannut Jokikokko on tyytyväinen yo-todistukseensa. Hän kertoo opiskelleensa koko lukioajan ahkerasti. Kappaleiden lukeminen ja muistiinpanojen tekeminen kannatti, sillä lukulomalla Jokikokko kertoi kerranneensa tuttuja asioita ja aikaa jäi vaikeampien asioiden omaksumiseen ja oppimiseen. Vaikka Jokikokko opiskeli tunnollisesti, hän ei koe, että lukio olisi ollut niin työläs, kuin hän etukäteen ehti pelätä.

Juhlapäivän puheessaan Jokikokko kertoi lukiossa kaikista tärkeintä olleen ihmisenä kasvaminen, eivät arvosanat.

Jokikokko hakee opiskelemaan psykologiaa Oulun yliopistoon ja nimeää psykologian lempiaineekseen. “On todella mielenkiintoista, miten ihmisestä tulee sellainen, kuin hän on ja mitä esimerkiksi mielen sairauksien taustalla voi olla”, hän kertoo.

Vaikka opiskeluun meni paljon aikaa, Jokikokko kertoo saaneensa hyviä ystäviä lukiostamme, ja hän kertoo oppineensa itsestään ja siitä, millainen hän on ihmisenä. Hän sanoo murehtineensa hiukan liikaa varsinkin opintojen alkuvaiheessa, miten hän onnistuu tai osaako hän asiat tarpeeksi hyvin. Hän sanookin, että lukion alussa puhuminen yksin luokan edessä oli pelottava ajatus, mutta nyt yo-juhlien kynnyksellä hän valmistautuu pitämään juhlayleisölle ylioppilaan puheen.

Vaikka lukioaika oli antoisa, muuttaisi Jokikokko siitä jotain. Pitkän matematiikan hän vaihtaisi lyhyeen ja luottaisi enemmän itseensä. Hän neuvoo tulevia ja nykyisiä lukiolaisia opiskelemaan avoimin mielin niitä oppiaineita, jotka itseä kiinnostavat. Jokikokko kertoo tulleensa lukioon opiskelemaan erityisesti luonnontieteitä, mutta päätyneensä lopulta keskittymään historiaan, yhteiskuntaoppiin ja lempiaineeseensa psykologiaan.

Lämpimät onnittelumme uudelle ylioppilaalle! Toivottavasti saamme tulevaisuudessa Jokikokon koululle kertomaan psykologian opinnoista.

Teksti Minna Korpierkki
Kuva Tarja Väisänen