Oppia Islannista

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukion opettajat kouluttautuvat vuosittain kotimaassa, ja joinakin vuosina tarjoutuu mahdollisuus lähteä merta edemmäs tutkimaan erilaista koulutussysteemiä, tapaamaan opettajia ympäri Eurooppaa ja avaamaan oppimisen horisonttia hiukan lisää. Erasmus+-ohjelma mahdollistaa opettajien liikkumisen ja kouluttautumisen Euroopassa. Tänä vuonna kohteita oli kaksi: Islanti ja Malta, joihin lähti yhteensä kahdeksan opettajaa.

Tarja, Riitta-Mari, Eveliina ja Minna yliopiston aulassa koulutuksen tauolla.

Islantiin lähtivät rehtorimme Riitta-Mari Punkki-Heikkinen, liikunnan ja terveystiedon opettaja Tarja Väisänen, englannin ja espanjan opettaja Eveliina Partanen ja tämän jutun kirjoittaja, äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja Minna Korpierkki.

Lukiomme on ollut mukana Liikkuva opiskelu -hankkeessa viime vuodet. Hankkeen tavoitteena on ollut lisätä opiskelijoiden hyvinvointia ja saada opiskelijat liikkumaan koulupäivien ja oppituntien aikana. Suomenkin mediassa huomioitiin muutama vuosi sitten Islannin nuorten tilanne ja se, kuinka Islanti sai nuorten alkoholikäyttäytymisen muuttumaan, tupakoinnin vähenemään ja nuoret alkoivat liikkua aiempaa enemmän. Nelikkomme lähti katsomaan, miten Islanti onnistui ryhtiliikkeessään ja millainen maan koulutussysteemi on ja miten nuorten hyvinvointia tuetaan.

Opettajat osallistuivat reilun sadan eurooppalaisen opettajan kanssa English Matters -koulutusjärjestön räätälöimälle kurssille, jossa keskiössä oli islantilainen koulutus ja maan lukiojärjestelmään tutustuminen. Islantilaisessa koulutusjärjestelmässä on paljon samaa suomalaisen systeemin kanssa, mutta eroavaisuuksiakin löytyy. Opettajat vierailivat kolmessa islantilaisessa lukiossa maan pääkaupungissa Reykjavikissa ja koulut erosivat paljon toisistaan, kun suomalaisten lukioiden joukko on homogeenisempi. Suomalainen ylioppilastutkinto on kaikille sama, kun Islannissa vastaavanlaisia kansallisia loppukokeita ei ole. Koulut päättävät itse arvioinnistaan ja siitä, järjestetäänkö kokeita useamman kerran vuodessa vai päättyykö lukuvuosi kokeisiin. Jatko-opinnoissa lääketieteessä on pääsykokeet, mutta muilla aloilla sisäänpääsyvaatimukset vaihtelevat.

Islantilaisten lukioiden erot ovat näkyviä koululounaasta lähtien. Opetustarjonnassa oli isoja eroja, ja opetusmetodit vaihtelivat opettajajohtoisesta opiskelijakeskeiseen tiedonhakuun ja oivaltamiseen. Islantilaisilla on käytössään yksi yhteinen sähköinen alusta, Inna, joka mahdollistaa kaiken sähköisen materiaalin kokoamisen yhteen paikkaan. Opiskelumateriaali oli sekä sähköistä että perinteistä paperista. Koulut saavat vaikuttaa paljon opetussuunnitelmaansa, mikä selittää koulujen erot.

Viikon aikana tutustuttiin kolmeen lukioon.

Muutama yhteinen piirre kouluja kuitenkin yhdisti: nuoret olivat kaikissa kouluissa avoimia, ystävällisiä ja opettajien ja opiskelijoiden välit vaikuttivat mutkattomilta, ja tasa-arvo nuorten ja aikuisten kesken näkyi koulujen toimintakulttuurissa. Lisäksi kaikilla kouluilla nuoria ohjattiin mm. kierrättämiseen: kouluilla oli monia kierrätyspisteitä, joissa nuoria opastettiin lajittelemaan jätteensä.

Uusimmissa koulurakennuksissa oli käytössä säädettäviä pöytiä ja tuoleja, erilaisia työskentelytiloja ryhmille ja yksittäisille oppijoille. Auloissa oli erilaisia pelinurkkauksia biljardi- ja pingispöytineen ja shakkilautoineen. Nuorten liikkumiseen ja päivien tauottamiseen oli kiinnitetty paljon huomiota. Miten islantilaiset sitten onnistuivat kuuluisassa ryhtiliikkeessään? Vastaus oli selkeä. Ryhtiliike ja nuorten hyvinvoinnin lisääminen onnistuivat yhteistyöllä, johon osallistuivat koulu, vanhemmat ja viranomaiset. Kouluissa painotetaan akateemisen tiedon lisäksi myös oppimisen taitoja ja sitä, miten nuori selviytyy elämässään ja korkeakouluopinnoissaan. Pelkällä tiedon pänttäämisellä ei elämässä pötkitä kovin pitkälle.

Pipot ja toppatakit tulivat tarpeeseen Islannin tuulessa.

OSYKin opettajat saivat koulujärjestelmään tutustuminen lisäksi hienoja kokemuksia Islannin luonnosta ja siitä, miten paljon ympäristö vaikuttaa tapaamme ajatella ja tehdä valintoja. Matkalla nähtiin myös, kuinka paljon ihmisten valinnat vaikuttavat ympäristöön. Tämä konkretisoitui sulavan Solheimajökullin jäätikön reunalla.

Monipuolinen viikko huipentui opettajien esityksiin Reykjavikin yliopistossa. Satapäinen opettajajoukko kokoontui kuulemaan, mitä he ovat viikon aikana oppineet ja mitä he vievät mukanaan omiin kouluihinsa Islannista. Viikko avasi näkemään omia vahvuuksia opettajana, tarkastelemaan omaa työyhteisöä ja suomalaisen koulutusjärjestelmän hyviä puolia ja haasteita. Liikkuva opiskelu -hanke ja työ opiskelijoiden hyvinvoinnin lisäämiseksi jatkuvat OSYKissa. Katse on jälleen hiukan laajemmassa metsikössä ja horisontissa.

Teksti ja kuvat Minna Korpierkki