OSYK syventää yhteistyötään Yhdysvalloissa

Viime keväänä aloitetun Transatlantic Classroom -vaihto-ohjelman ensimmäinen vaihtomatka opiskelijoiden kanssa toteutettiin 29.9.-11.10.2023, jolloin lukiomme toisen vuoden opiskelijat Kiisa Kemilä, Miljabella Saukkonen, Jenna Sundell ja Anni Törmä lähtivät lyhyelle vaihtomatkalle kohti Ohiota ja Medinaa äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan Minna Korpierkin ja englannin ja espanjan opettajan Eveliina Partasen kanssa.

Osykilaiset isäntäperheiden nuorien kanssa.

Syksyn vaihtomatkalle opiskelijat valittiin viimekeväisessä haussa, jossa hakukriteereissä painottuivat äidinkielen ja kirjallisuuden ja englannin kielen opinnot. OSYKissa äidinkielen ja kirjallisuuden opetus ja englannin kielen English Language ja Literature -opinnot (ELL) ovat tehneet viime keväänä yhteistyötä ja uudistaneet ELL:n opetussuunnitelman hankkeen tiimoilta. OSYKissa englannin kieltä voi opiskella myös ELL-opintoina, jolloin kieltä opiskellaan enemmän äidinkielen tavoin. Viimekeväisellä matkalla Medinaan Korpierkki ja Partanen paneutuivat erityisesti kielen ja kirjallisuuden opettamiseen ja siihen, mitä he voisivat tuoda OSYKiin yhdysvaltalaisesta lukiosta juuri ELL-opetukseen.

Medina High School on 2500 opiskelijan ja 150 opettajan kampus Medinassa, jolla on opetustarjonnassa paljon yhtymäkohtia OSYKin kanssa. Tämän syksyn vaihtoryhmä laskeutui tulvivaan New Yorkiin 29.9., ja pienten haasteiden jälkeen kouluviikko Medina High Schoolissa pääsi alkamaan suunnitelmien mukaisesti. Koko seurue asui viikon Medina High Schoolin opiskelijoiden ja yhden opettajan luona kotimajoituksessa. Viisi päivää ja monipuolinen kattaus oppitunteja ja iltapäivien kerhotoimintaa muodostivat tiiviin kokonaisuuden, ja illat täyttyivät Medinan urheilutapahtumista, kulttuurielämyksistä, ostoksista ja yhteisestä vapaa-ajasta medinalaisten perheiden kanssa. Opiskelijat pääsivät käyttämään englannin kieltä monipuolisesti niin oppitunneilla kuin vapaa-ajallaan, ja viikon aikana syntyi isäntäperheiden nuorten kanssa yhteinen podcast, jossa nuoret vertailevat kokemuksiaan ja kulttuureitaan.

Medina High Schoolin laaja opetustarjonta englannin kielen ja kirjallisuuden opettamisessa, vahva musikaaliperinne ja taito- ja taideaineiden opetuksen laajuus antavat OSYKille paljon. Medina High School ottaa ensimmäisiä askeleitaan kansainvälistymisessä, ja OSYK tarjoaa tähän mallia ja tukea, sillä kansainvälisyyskasvatuksella ja -toiminnalla on pitkät perinteet Maunonkadulla.

Matkaan loppupäiviin kuuluivat viimekeväiseen tapaan New York ja Columbian yliopisto. OSYK tekee yhteistyötä yliopistossa annettavan suomen kielen ja kulttuurin opetuksen kanssa. Ryhmä pääsi osallistumaan niin suomen kielen kuin ruotsin kielen oppitunneilla, haastattelemaan suomen kielen ja ruotsin kielen lehtori Heli Sirviötä ja opiskelijoita. Yliopistokäynnillä tehtiin myös podcast keskustelun ja tutustumisen lisäksi, ja yhteistyö jatkuu joulukuun alussa Zoomissa, jolloin opiskelijamme pääsevät esittelemään itsenäisyyspäivän perinteitä Columbian yliopiston suomen kielen opiskelijoille. New Yorkin päiviin mahtui paljon kulttuuria, museoita ja myös musikaali Hamilton.

Ryhmä vietti mielenkiintoisen päivän Columbian yliopistossa.

OSYK hakee Transatlantic Classroom -vaihto-ohjelmaan jatkorahoitusta, ja tavoitteena on, että Medina High School tulee talvella 2024 vastavierailulle OSYKiin ja OSYK lähtisi uudestaan Medinaan syksyllä 2024, jolloin vuorossa olisivat taito- ja taideaineiden opiskelijat opettajineen. Hankeen päärahoittaja on Opetushallitus, ja osarahoittajana toimii Suomen Yhdysvaltain suurlähetystö.

Kuuntele matkalla syntyneet podcastit!

Teksti ja kuvat Minna Korpierkki