Kurssikuvaukset

Kurssitaulukot (OPS 2016)

Suomen kieli ja kirjallisuus

Kurssikuvaukset

Pakolliset kurssit AI01 AI02 AI03 AI04 AI05 AI06
Valtakunnalliset syventävät kurssit AI07 AI08 AI09
Koulukohtaiset soveltavat AI10 AI12 AI13 AI14 AI16 AI19 AI21

Oppiaineena suomen kieli ja kirjallisuus on lukio-opetuksen keskeinen taito-, tieto-, kulttuuri- ja taideaine. Se tarjoaa aineksia kielellisen ja kulttuurisen yleissivistyksen sekä oman identiteetin rakentamiseen. Opetus kehittää ajattelemisen taitoja ja vahvistaa sekä arjessa että opiskelussa tarvittavia oppimaan oppimisen taitoja ja vuorovaikutusosaamista. Se saa sisältöjä kieli-, kirjallisuus- ja viestintätieteistä sekä kulttuurin tutkimuksesta. Oppiaine on osa lukion kieli-, kulttuuri-, media- sekä kansalais- ja demokratiakasvatusta.