Opiskelijan hyvinvointi

Koronatiedote

Terveydenhoito

Terveydenhoito

Terveydenhoitaja Johanna Linna on Osykilla  ma, ti, ke ja pe. Vastaanotto toimii ajanvarauksella.  Sovituille ajoille käynti suoraan käytävän puoleisesta ovesta.

Päivystystunnit ovat ma, ti, ke ja pe klo 11-11.45. Koronatilanteen vuoksi myös päivystystunti toimii ajanvarauksella.

Ajanvaraukset wilman kautta tai puhelimitse p. 044-7034616

Muistathan, että terveydenhoitajan vastaanotolla voi asioida vain, jos sinulla ei ole koronavirukseen viittaavia oireita.

Lukiokuraattori ja -psykologi

Lukiokuraattoriin ja -psykologiin voit olla yhteydessä opiskeluhuoliin, ihmissuhdevaikeuksiin ja elämässä tapahtuviin muutoksiin liittyvissä asioissa. Lukiokuraattorilta saat tukea mm. sosiaalisiin tilanteisiin, koulumotivaatioon, stressiin ja arjenhallintaan. Voit saada ohjausta myös taloudellisissa asioissa. Lukiopsykologilta taas saat tukea mm. mielialaan ja ahdistukseen liittyvissä huolissa. Lisäksi voit saada apua oppimis- ja keskittymisvaikeuksiin liittyen.

Lukiokuraattori Hanna Laurila 040 632 6939

Lukiopsykologi Heidi Virén 040 632 6096

Muina aikoina tavoitat heidät vastaajaviestin avulla. Muistathan jättää vastaajaan nimesi, numerosi ja lukiosi.

Lukiomme hyvinvointiryhmään kuuluu myös seurakunnan nuorisotyöntekijä Mono Kuoppala. Hänet tavoittaa puhelimitse numerosta 040 574 7124.


Koronavirustiedote ja ohje

Toimimme seuraavien ohjeiden mukaan:

  1. Kouluun tullaan vain terveenä. Opiskelijan, opettajan tai muun oppilaitoksessa työskentelevän henkilön ei pidä osallistua lähiopetukseen tai muuhun oppilaitoksen tiloissa järjestettävään toimintaan, jos hänellä on sairastumiseen viittaavia oireita.
  2. Kouluun/työpaikalle ei voi jatkossa tulla infektio-oireisena tai sen jälkeen ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois testillä. Myös yleisiä karanteeniohjeistuksia on noudatettava.
  3. Jos perheenjäsen sairastuu hengitystieinfektioon, muut terveet perheenjäsenet voivat mennä kouluun tai töihin, jos se on välttämätöntä. Jos lähipiirissä on varmistettu koronavirustapaus, terveysviranomaiset määrittelevät, ketkä jäävät karanteeniin.
  4. Jokainen pesee kätensä aina kouluun tullessaan sekä ennen kotiin lähtöä. Lisäksi kädet pestään ennen ruokailua, ulkoa sisälle tultaessa sekä aivastamisen tai yskimisen jälkeen. Kädet kuivataan kertakäyttöisiin paperisiin käsipyyhkeisiin. Jos käsienpesumahdollisuutta ei ole, käytetään saatavilla olevaa käsihuuhdetta.
  5. Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttöinen nenäliina. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella.
  6. Lähiopetuksessa olevien ruokailu järjestetään porrastetusti. Ruokailuun jonotettaessa ja ruokailun aikana vältetään lähikontaktia ja säilytetään 1–2 metrin turvaväli muihin ruokailijoihin.
  7. Isoja yhteistilaisuuksia (yli 50 henkilöä) ei järjestetä, jos väljyys- ja hygieniatekijöitä ei voida huomioida. Jokainen koulu antaa tarkemmat ohjeet mm. vanhempainiltojen toteutuksesta.
  8. Opintomatkoja ja vierailuja koulun ulkopuolelle ja kouluun ei järjestetä toistaiseksi. Asiointi lukioihin tapahtuu ensisijaisesti puhelimitse, Wilman tai sähköpostin välityksellä.

Terveydenhuollon ja opiskelijahuollon palveluista tiedotetaan erikseen.

Yllä olevat ohjeet perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön suositukseen (4.8.2020) ja opetushallituksen ohjeistukseen lukio-opetuksen järjestämisestä 1.8.2020 alkaen.

lukiojohtaja Pekka Fredriksson ja Oulun kaupungin lukioiden rehtorit

Lähteitä:

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+oppilaitoksille+ja+korkeakouluille+4.8.2020.pdf/25573c91-57c1-8e6d-d7a0-8f515c647896/OKM+THL+suositus+oppilaitoksille+ja+korkeakouluille+4.8.2020.pdf?t=1596550914841>THL:n ohjeistus

https://minedu.fi/documents/1410845/22330894/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf/3a12db76-92f3-2da4-5717-92e552ebe798/OKM+THL+suositus+-+opetus+ja+varhaiskasvatus+4.8.2020.pdf?t=1596550832873>Opetus- ja kultturiministeriön ohjeistus

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lukiokoulutuksen-jarjestaminen-182020-alkaen

https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/oireet-ja-hoito-koronavirus