Yo-info

Kevään 2022 yo-kokeisiin ilmoittautuminen

OSYKista jo valmistuneet ilmoittautuvat kevään 2022 yo-kirjoituksiin pyytämällä linkin ilmoittautumislomakkeeseen koulusihteeri Birgitta Anttilalta: birgitta.anttila@ouka.fi. Ilmoittautuminen alkaa 12.11. ja päättyy 1.12. klo 15.00.

OSYKin opiskelijoita on tiedotettu yo-ilmoittautumisesta Wilman kautta.

OSALLISTUMISOIKEUS

Lukio-opiskelijalla on oikeus osallistua ylioppilastutkinnon kokeeseen

 • oppiaineessa, jonka kaikki pakolliset kurssit hän on suorittanut ennen ko. koetta
 • vieraassa kielessä, jossa ei ole pakollisia kursseja, suoritettuaan vähintään kolme kurssia
 • Rehtori voi erityisestä syystä myöntää poikkeusluvan osallistua kokeeseen, vaikka em. ehdot eivät täytykään, jos hakijalla on muutoin riittävät edellytykset kokeesta suoriutumiseen. Tämä voi tulla kysymykseen esimerkiksi silloin, kun opiskelija on
 • oppinut vieraan kielen asuessaan pitkään ko. kielialueella
 • ei ole voinut suorittaa vaadittuja kursseja pitkäaikaisen sairauden vuoksi tai
 • viimeisen pakollisen kurssin arvostelu on vielä kesken.

  Koe, johon kokelas on ilmoittautunut, mutta johon hän ei ole saanut osallistumisoikeutta, poistetaan lautakunnassa kokelaan aineyhdistelmästä. Tätä ei katsota kokeen yrityskerraksi.


  YLEISOHJEITA
 • Koepaikalla pitää saapua viimeistään klo 8.00. Kokeet alkavat kello 9.00. Myöhästyneet voidaan ottaa kokeeseen vain rehtorin erityisluvalla.
 • Kokeet pidetään Luovin liikuntahallissa (Salmelantie 3, sisäänkäynti Nahkatehtaankadun puolelta). Luovin pihaan ei saa pysäköidä autoja.
 • Ke 15.9. ja pe 17.9. on käytössä lisäksi OSYKin monitoimisali. Monitoimisalissa kirjoittaville ilmoitetaan erikseen Wilman välityksellä.
 • Kokelaalla on ehdottomasti oltava mukanaan kuvallinen henkilöllisyystodistus!
 • Arvotavarat laitetaan läpinäkyvään muovipussiin, johon kirjoitetaan oma nimi (tee tämä jo kotona).
 • LAITA KÄNNYKÄSTÄ VIRTA KOKONAAN POIS (lentotila ei riitä)!
 • Laita nimesi myös tietokoneen laturiin.
 • Suosi kerrospukeutumista (salissa voi olla viileää).
 • WC:ssä on valmiina erilaisia kuukautissuojia.

   KOETARVIKKEET

 • Kokelaalla on oltava mukanaan tietokone, virtajohto ja kuulokkeet. Kokelaan tulee osata käynnistää tietokoneensa lautakunnan toimittamalta USB-tikulta.
 • Jos tarvitset koulun konetta, siitä on ilmoitettava ennen kirjoitusten alkua (Vesa välittää linkin Forms-lomakkeeseen).

  Koetilaan saa tuoda
 • vastausten luonnostelussa tarvittavia välineitä, kuten kyniä, viivoittimia, harppeja jne.
 • tietokoneen sallittuja lisälaitteita: näppäimistö, langallinen hiiri (+hiirimatto) tai muu vastaava osoitintyökalu.
 • tietokoneen koeverkkoon liittämiseen mahdollisesti tarvittavan Ethernet-sovittimen.
 • USB-tikun ja lisälaitteiden tietokoneeseen liittämiseen mahdollisesti tarvittavan USB-hubin.

  Koetilaan ei saa tuoda
 • erillistä laskinta tai taulukkokirjaa
 • puhelinta tai älykelloa (kaikki muutkin rannekellot ovat kiellettyjä).
 • mitään langattomia lisälaitteita. Bluetooth-yhteydellä toimivia kuulokkeita ei saa tuoda saliin, vaikka niissä olisi mahdollisuus myös langalliseen yhteyteen.
 • mitään papereita, nenäliinoja tai eväskääreitä. Luonnosteluun tarvittavia konseptipapereja on valmiina omalla paikalla, nenäliinoja saa tarvittaessa valvojalta.

  Lisälaitteet eivät saa sisältää kokelaan koesuoritusta edistäviä aineistoja tai toimintoja (esim. oikoluku tai ohjelmointimahdollisuus).

  Tietokoneet ja lisälaitteet eivät saa häiritä muita kokelaita. Kokeen valvojilla on oikeus tarkistaa laitteet ja estää häiritsevien laitteiden käyttö. Rehtori voi tarvittaessa määrätä kokelaan käyttämään lukion tietokonetta oman tietokoneensa sijasta.

  Kokeissa sallitut apuvälineet on määritelty tarkemmin lautakunnan antamissa koekohtaisissa määräyksissä.


  TUTKINTOSÄÄNTÖJÄ

 • Kokelas saa tuoda kokeeseen omat eväät (ruokaa ja juomaa) läpinäkyviin päällysteisiin pakattuina. Päällysteissä ei saa olla tekstejä eikä muutakaan informaatiota.
 • Koesalissa kokelaan vaatteissa ei saa olla tekstejä eikä muuta informaatiota.
 • Ennen kokeen alkua ja koetilanteen ollessa keskeytynyt kokelas ei saa tehdä muistiinpanoja paperille tai tietokoneella.
 • Kokelas ei saa liikkua omalta paikaltaan ilman valvojan lupaa (esim. WC-käynti) paitsi poistuessaan kokeesta.
 • Valvoja ei saa vastata koetehtävien sisältöä koskeviin kysymyksiin.
 • Kokeesta ei saa poistua ennen klo 12.00.


  YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNNAN OHJEET

  Tiedotekirje kokelaille:
  https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/tiedote-kokelaille

  Kokeiden yleisohjeet:
  https://www.ylioppilastutkinto.fi/kokelas

  Koekohtaiset ohjeet:
  https://www.ylioppilastutkinto.fi/maaraykset/koekohtaiset-maaraykset-ja-ohjeet

  Kokelaan tietokonetta koskeva ohje:
  https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Ohjeet/Yleiset/liite_2-ohje_kokelaan_tietokoneesta_2019.pdf


  KOEPÄIVÄN KULKU

 • Jätä päällysvaatteet ja laukut sisääntulokäytävällä sijaitseviin pukuhuoneisiin, jotka on jaettu kokelaiden sukunimen mukaan.
 • Laita henkilöllisyystodistus, eväät, tietokone ja muut koetarvikkeet tarjottimelle (pukuhuoneessa valmiina).
 • Jätä arvotavarat läpinäkyvässä pussissa virastomestarille koesalin ulkopuolelle.
 • Mene koesalissa valvojien ohjaamalle tarkastusalueelle ja siirry sieltä tarkistuspisteeseen. Katso tarkistusalueella kartasta oman paikkasi salissa.
 • Tarkistuspisteellä valvojat tarkistavat, että mukana ovat vain sallitut apuvälineet ja että eväät ja vaatetus ovat ohjeiden mukaisia.
 • Siirry tarkistuspisteeltä omalle paikallesi. Pöydällä on USB-tikku ja luonnosteluun käytettävää paperia.
 • Liitä kone sähköverkkoon ja tutkintoverkkoon. Käynnistä kone USB-tikulta koejärjestelmään.
 • Odota, että valvoja tulee tarkistamaan henkilöllisyytesi ja antaa koejärjestelmän pääsykoodit.
 • Odota kokeen alkua omalla paikallasi. Voit keskustella vieruskavereiden kanssa siihen asti, kun rehtori avaa koetilaisuuden.
 • Koe alkaa, kun valvoja avaa koetehtävät ja ilmoittaa alkamisajan. Koeaika on 6 tuntia ja Ylioppilastutkintolautakunnan erityisluvalla korkeintaan 8 tuntia.
 • Nouse seisomaan, kun haluat kokeen aikana käydä wc-tiloissa. Valvoja vie kokelaat wc-tiloihin pyyntöjärjestyksessä. Poistuessasi paikaltasi laita koneen näytönsäästäjä päälle.
 • Viittaa, mikäli sinulla on ongelmia koejärjestelmän tai tietokoneen kanssa tai jos sinulla on muuta asiaa valvojalle.
 • Kun olet valmis, päätä koe, sammuta tietokone, irrota virta- ja verkkojohdot sekä USB-tikku. Ota kaikki tarvikkeesi ja luonnosteluun käyttämäsi paperit tarjottimelle ja mene ykkösvalvojan luo.
 • Poistu koesalista vasta, kun ykkösvalvoja antaa siihen luvan. Hae virastomestarilta arvotavarasi, pukutiloista muut tavarasi ja jätä tarjotin pukutilaan.  KOESUORITUKSET JA ARVOSTELU

 • Kunkin kokeen koekohtaisissa määräyksissä, kokeen alussa ja koetehtävien yhteydessä annetaan tarkemmat ohjeet siitä, miten koetehtäviin vastataan.
 • Kokelaan on kirjoitettava vastaus koetehtävässä osoitettuun tilaan. Kokelas voi luonnostella samanaikaisesti vastauksia useampaan koetehtävään. Ennen kokeen päättämistä kokelas valitsee koetehtävien vastauksista ne, jotka hän haluaa jättää arvosteltavaksi. Mikäli kokelas ei halua, että hänen vastauksensa arvostellaan, hänen on koetilaisuudessa poistettava kaikki sisältö kyseisen tehtävän vastauskentistä.
 • Koetilaisuuden jälkeen suoritusta ei voi mitätöidä, vaan se lähetetään Ylioppilastutkintolautakuntaan arvosteltavaksi.  VILPPI JA TUTKINTOJÄRJESTYKSEN RIKKOMINEN
 • Jos kokelas kohdistaa häirintää digitaalisen tutkinnon toimeenpanoon, tulee sovellettavaksi rikoslaki mahdollisine sakon ja vankeuden uhkineen. Lisäksi tulevat sovellettavaksi vahingonkorvausvelvollisuus ja rikosperusteinen menettämisseuraamus. Digitaalisen kokeen koetilaisuuden häirintä voidaan määritellä rikoslaissa tapauksesta riippuen esimerkiksi datavahingonteoksi, tietoliikenteen häirinnäksi, tietojärjestelmän häirinnäksi, tietomurroksi, vaaran aiheuttamiseksi tietojenkäsittelylle tai viestintäsalaisuuden loukkaukseksi.
 • Jos kokelas häiritsee koetilaisuutta, eikä rehtorin tai valvojan kehotuksesta huolimatta lopeta menettelyä, hänen koesuorituksensa katsotaan hylätyksi. Jos menettely on toistuvaa tai aiheuttaa merkittävää haittaa muiden kokelaiden koesuorituksille, kokelaan kaikki tutkintokerran koesuoritukset katsotaan hylätyiksi ja hän menettää oikeutensa osallistua myöhempiin saman tutkintokerran kokeisiin. Jos menettely on erityisen vakavaa ja haitallista, kokelas menettää lisäksi oikeutensa osallistua seuraavan tutkintokerran kokeisiin.
 • Jos kokelas syyllistyy kokeessa vilpilliseen menettelyyn tai vilpin yritykseen taikka avustaa siinä, kaikki hänen koesuorituksensa kyseiseltä tutkintokerralta katsotaan hylätyksi ja hän menettää oikeutensa osallistua myöhempiin saman tutkintokerran kokeisiin. Jos menettely on toistuvaa tai muuten erityisen vakavaa ja haitallista, kokelas menettää lisäksi oikeutensa osallistua seuraavan tutkintokerran kokeisiin.
 • Kokelaan on WC-käynnin aikana varmistettava, että hänen tietokoneensa näyttöä ei voi lukea à näytönsäästäjä päälle.
 • Koetilanteessa on sallittua käyttää ainoastaan koetehtävissä annettua aineistoa ja muita koejärjestelmässä valmiina olevia kokelaan käyttöön tarkoitettuja ohjelmistoja ja aineistoja (esim. käyttöohjeet, taulukkoaineistot). Muiden aineistojen käyttö tai käytön yritys katsotaan vilpilliseksi menettelyksi.
 • Kokelas ei saa kokeen aikana olla yhteydessä muihin tahoihin valvojia lukuun ottamatta. Yhteys tai yritys yhteyden ottamiseksi katsotaan vilpilliseksi menettelyksi. Kokelaan koneen näytön näyttäminen toiselle kokelaalle katsotaan myös yritykseksi yhteyden ottamiseen.
 • Kokeesta poistuminen ennen lautakunnan sallimaa aikaa mahdollistaa koesalaisuuteen kuuluvien tietojen välittämisen ja se katsotaan vilpin yritykseksi.


  MYÖHÄSTYMINEN / SAIRASTUMINEN
 • Jos kokelas myöhästyy kokeesta mutta saapuu paikalle ennen klo 10.00, hänen voidaan sallia osallistua kokeeseen. Koepöytäkirjaan merkitään aika, jolloin hän on aloittanut kokeen suorittamisen, sekä myöhästymisen syy. Jos myöhästynyt kokelas saapuu paikalle vasta klo 10:n jälkeen, rehtori neuvottelee kokeeseen osallistumisesta puhelimitse lautakunnan kanslian kanssa.
 • Myöhästyneen kokelaan koe päättyy samaan aikaan kuin muidenkin kokelaiden. Jos myöhästymisen syy on kuitenkin ollut kokelaasta täysin riippumaton, voi rehtori neuvotella koeajan jatkamisesta lautakunnan kanslian kanssa.
 • Jos kokeen suorittaminen keskeytyy kokelaasta riippumattoman teknisen syyn vuoksi, hyvitetään menetetty koeaika kokelaalle. Menetetyksi koeajaksi lasketaan aika siitä, kun valvoja on todennut ongelmatilanteen aina siihen saakka, kun kokelas pääsee jatkamaan koetta. Keskeytyksen aikana kokelas ei saa tehdä muistiinpanoja tai muulla tavalla jatkaa kokeen suorittamista.
 • Mikäli sairastut ennen koetta tai olet myöhästymässä, ota välittömästi yhteys apulaisrehtoriin. Timon puhelinnro on 046-920 9986.
 •  Jos et tulekaan syksyn kokeisiin, ilmoita siitä ehdottomasti koulun kansliaan etukäteen p. 044- 703 9280, birgitta.anttila(a)ouka.fi.