Ruotsin kielen taidon osoittaminen korkeakoulututkinnoissa

Kielitaitolain (424/2003) perusteella ruotsin kieli on pakollinen kaikissa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmissa. Suomessa peruskoulutuksensa saanutta opiskelijaa ei vapauteta korkeakoulututkintoon kuuluvista ruotsin opinnoista.

Ruotsin opinnot kukin korkeakouluopiskelija suorittaa oman pääaineensa opinto-ohjelmaan merkittynä lukuvuonna.

Puutteellinen kielellinen lähtötaso lisää korkeakouluopiskelijan työmäärää ja voi jopa viivästyttää tutkinnon valmistumista. Lukiolaisen kannattaa siis panostaa ruotsin opintoihinsa.

Liitteessä kerrotaan ruotsin kielitaitovaatimuksista korkeakoulututkinnoissa.