Opiskelijakunta

Opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki lukiomme opiskelijat. Opiskelijakunnan hallituksen tarkoitus on edistää koulumme viihtyvyyttä, opiskelijoiden yhdenvertaisuutta ja valvoa opiskelijoidemme etuja yleiskokousten päätösten mukaisesti.

Opiskelijakunnan hallitus tekee yhteistyötä esimerkiksi muiden lukioiden, Suomen Lukiolaisten Liiton sekä muiden järjestöjen sekä yritysten kanssa. Lisäksi se edustaa opiskelijoita koulun sisäisissä työryhmissä ja opettajainkokouksissa ja tekee aktiivista yhteistyötä koulun johdon kanssa. OSYKin opiskelijakunnan hallitus järjestää aktiivisesti erilaisia tapahtumia ja tempauksia sekä tukee tarvittaessa erilaisia projekteja rahallisesti.

Opiskelijakunnan hallitukseen valitaan uudet jäsenet syksyisin yleiskokouksessa, jossa jokainen voi asettua ehdolle. Opiskelijakunnan taloutta hoitaa Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun opiskelijakunnan kannatusyhdistys ry, joka on rekisteröity yhdistys.

Hallitus kokoustaa viikoittain, ja koulumme opiskelijat ovat tervetulleet kokouksiin. Kokousajat löytyvät viikkotiedotteista ja pöytäkirjat saat kysymällä. Olethan matalalla kynnyksellä yhteydessä puheenjohtajistoon, jos sinulle tulee kysyttävää!

Hallituksella on myös palautelomake, jonne voit laittaa palautetta ja kehitysideoita!

Yhteystiedot

Sähköposti: osykopiskelijakunnanhallitus@gmail.com
Instagram: @osykhallitus

OSYKin opiskelijakunnan hallitus lukuvuonna 2021-2022

Puheenjohtaja: Johannes Heikkinen
045 3456540, johannesheikkinen22@gmail.com

1. varapuheenjohtaja: Kaisa Alaraappana
044 5500182, kaisamariiaa@gmail.com

2. varapuheenjohtaja: Mette Ronkainen
044 3027714, ronkainen.mette@gmail.com

Taloudenhoitaja: Janette Husso

Sihteeri: Lilja Laine

Varasihteeri: Hilma Hinkkanen

Yhdenvertaisuusvastaavat: Olivia Järvinen ja Iida Harvio

Yritysyhteistyövastaavat: Malla Ryynänen, Inka Mätäsaho ja Roope Lindvall

Viestintävastaavat: Emma Matero, Niko Viitala ja Emma Nikula

Tilavastaavat: Antti Kähkönen, Inka Mätäsaho ja Mette Ronkainen

SLL-vastaavat: Ella-Irina Siliämaa ja Lotta Pyyppönen

Vanhempaintoimikunta ja hyvinvointiryhmävastaavat: Iida Harvio ja Lotta Pyyppönen

Opettamisen kehittämisvastaavat: Hilma Hinkkanen ja Roope Lindvall

UNESCO-vastaava: Mia Matinlauri

Wanhat: Wanhoista vastaavat kaikki 2.vuosikurssin opiskelijat

Opiskelijakunnan ohjaava opettaja Timo Vesimäki