Aktiivinen Unesco-koulu

Lukiomme kuuluu maailmanlaajuiseen Unesco-koulujen (UNESCO ASPnet – Associated Schools Network) verkostoon ja toimii aktiivisena tekijänä Unesco-koulujen pohjoisessa Polaris-verkostossa. Unesco-kouluverkoston koulut edistävät toiminnallaan kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, rauhaa, kestävää tulevaisuutta ja laadukasta koulutusta. Kouluverkoston toiminnassa korostuvat maailmankansalaisuuteen ja kestävään tulevaisuuteen kasvattaminen, ilmastomuutoksen hillitseminen ja ympäristön sekä kulttuuri- ja maailmanperintökohteiden suojeleminen.

Lukiossamme Unesco-koulujen tavoitteet näkyvät mm. koulun arvoissa ja toimintakulttuurissa, oppiaineissa, työryhmissä, opiskelijakunnan hallituksen toiminnassa ja kansainvälisyysprojekteissa. Lukiomme opiskelijakunta on aktiivisesti mukana koulun toiminnan suunnittelussa ja päätösten teossa.

Unesco-kouluverkoston tavoitteet näkyvät jokapäiväisessä arjessamme vahvasti ja kannustamme toiminnallamme nuoria yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja kestävien elämäntapojen vaalimiseen.

Lukuvuonna 2021–2022

 • Ympäristötyöryhmän toiminta ja tempaukset YK:n Agenda 2030 tavoitteiden saavuttamiseksi koko lukuvuoden aikana
 • Itämeripäivä eri oppiaineissa 26.8.2021
 • Suomen luonnon päivä 28.8.2021
 • Read hour -tempaus 8.9.2021. Koko koulu haastetaan lukemaan tunnin ajan.
 • Koko koulun kannustaminen koulu- ja työmatkapyöräilyyn
 • Valtakunnallisella Ahtisaari-viikolla 8.-14.11.2021 Unesco-viikko ja ympäristötyöryhmän järjestämää ohjelmaa
 • Ihmisoikeuksien päivä eri oppiaineissa 10.12.2021
 • Minna Canthin päivä 19.3.2022
 • Toivon agenda -tapahtumaan osallistuminen toukokuussa 2022
 • Unescon kansainvälinen taidekasvatusviikko viikolla 22
 • Kansainvälinen kuukautispäivä 28.5.2022