Aktiivinen Unesco-koulu

Lukiomme kuuluu maailmanlaajuiseen Unesco-koulujen (UNESCO ASPnet – Associated Schools Network) verkostoon ja toimii aktiivisena tekijänä Unesco-koulujen pohjoisessa Polaris-verkostossa. Unesco-kouluverkoston koulut edistävät toiminnallaan kulttuurienvälistä vuorovaikutusta, rauhaa, kestävää tulevaisuutta ja laadukasta koulutusta. Kouluverkoston toiminnassa korostuvat maailmankansalaisuuteen ja kestävään tulevaisuuteen kasvattaminen, ilmastomuutoksen hillitseminen ja ympäristön sekä kulttuuri- ja maailmanperintökohteiden suojeleminen.

Lukiossamme Unesco-koulujen tavoitteet näkyvät mm. koulun arvoissa ja toimintakulttuurissa, oppiaineissa, työryhmissä, opiskelijakunnan hallituksen toiminnassa ja kansainvälisyysprojekteissa. Lukiomme opiskelijakunta on aktiivisesti mukana koulun toiminnan suunnittelussa ja päätösten teossa.

Unesco-kouluverkoston tavoitteet näkyvät jokapäiväisessä arjessamme vahvasti ja kannustamme toiminnallamme nuoria yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja kestävien elämäntapojen vaalimiseen.

Lukuvuonna 2022-2023

 • Ympäristötyöryhmän (Keke-ryhmä) ja Unesco-ryhmän toiminta ja tempaukset YK:n Agenda 2030 tavoitteiden saavuttamiseksi koko lukuvuoden aikana
 • Ilmastolukiot, kädet pois taskuista! Opiskelijoiden ja opettajien ilmastolukiotapaaminen Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan kampuksella 31.8.–2.9.2022
 • UnescoASPNET-koulujen seminaari Toivon ja unelmien näkymiä Helsingissä 5.–6.9.2022
 • Kansainvälisen Nollapäästöpäivän Lukema-verkoston päivänavaus 21.9.2022
 • Tyttöjen Oikeuksien päivän päivänavaus 11.10.2022
 • Oulun alueen ilmastolukioiden tapaaminen 4.11.2022 OSYK:ssa
 • Ilmastolukioiden huoltotauko -tapahtuma 1.12.2022 Oulun yliopistolla
 • Unesco-Polaris -verkoston opiskelijoiden Teams-tapaaminen 15.11.2022
 • Ihmisoikeuksien päivän päivänavaus 9.12.2022
 • Tarinoita demokratian tulevaisuudesta -teatteriesitys 9.12.2022. Unesco-yhteistyö Laanilan lukion kanssa.
 • Tietokirjailijat ry:n tietokirjailijavieraan Tea Karvisen luento Suomen luonnosta 15.12.2022
 • Unesco-Polaris -verkoston opettajien tapaaminen 26.1.2023 Laanilan lukiolla
 • Oulusta maailmalle -seminaari 30.1.2023 Oulussa