ESL – English as a second language

Koulussamme voi englantia opiskella myös ESL-kursseina, jotka noudattavat valtakunnallista opetussuunnitelmaa mutta ovat täysin kohdekielisiä ja sisältö- sekä tehtäväpainotteisia. ESL-kurssien tavoitteena on autonomisen kielenoppimisen vahvistaminen, itsenäisten työtapojen kehittäminen ja kielen elinikäisten kielenoppimisspolkujen luominen. ESL-kurssit korostavat kielen roolia välineenä oppia uusia asioita, ja kurssit ovat helposti integroitavissa muihin oppiaineisiin.