Koulumme

Oulun Suomalaisen Yhteiskoulun lukio on suosittu ja arvostettu, laaja-alaista taidekasvatusta painottava toisen asteen oppilaitos. Lukiomme tehtävänä on laaja-alaisen yleissivistyksen vahvistaminen sekä kriittisen, luovan ja itsenäisen ajattelun kehittäminen.  Tavoitteenamme on rehellinen, itsenäinen, yhteistyö- ja ongelmanratkaisutaitoinen opiskelija, joka osaa toimia vastuullisesti ja myötätuntoisesti sekä paikallisesti että globaalisti.

Syvennämme opiskelijan kiinnostusta tieteisiin ja taiteisiin ja mahdollistamme monipuolisen eettisen ja esteettisen kokemisen. Annamme valmiudet tulevaisuuden suunnitelmien laadintaan, kestävään ja inhimilliseen elämäntapaan sekä elinikäiseen oppimiseen monimutkaistuvassa maailmassa. Se antaa yleiset jatko-opintovalmiudet yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja lukion oppimäärään perustuvaan ammatilliseen koulutukseen.

Koulumme painottaa opetuksessaan laaja-alaista taidekasvatusta, jossa keskeisiä oppiaineita ovat draama ja kuvataide. Laaja-alainen taidekasvatus integroidaan jokapäiväiseen toimintakulttuuriimme.

Lukiomme arvoperusta rakentuu suomalaiseen sivistysperinteeseen, suomalaisen kulttuurin ja äidinkielen vaalimiseen sekä humanistisiin arvoihin, joihin kuuluvat rehellisyys, moraalinen rohkeus, keskinäinen välittäminen ja vastuuntunnon kantaminen.

Koulumme kuuluu Unesco ASPnet-kouluverkostoon (http://www.unesco.org/new/en/education/networks/global-networks/aspnet/), johon kuuluvien koulujen tavoitteet ovat maailmanlaajuisia.

Laaja kurssitarjotin mahdollistaa yksilölliset opiskelusuunnitelmat, ja saamme vuosittain hyvät ylioppilastutkintotulokset. Koulumme on tunnettu myös monipuolisesta kielitarjonnastaan: tarjoamme englannin, ruotsin, saksan, ranskan, venäjän ja espanjan kielten opetusta. Lisäksi koulussamme voi syventää englannin kielen taitojaan English as a second language -kursseilla. Saksan kielestä voi suorittaa Saksan yliopistoihin ovet avaavan Deutsches Sprachdiplom -kielitutkinnon. Pakollisten kurssien lisäksi tarjoamme runsaasti syventäviä ja soveltavia kursseja.  Lukiossamme voi lisäksi suorittaa seuraavat valtakunnalliset lukiodiplomit: teatteri, kuvataide, musiikki ja liikunta.

Kaunis jugendkoulumme sijaitsee Oulun kaupungin keskustassa, hyvien kulkuyhteyksien varrella.Koulussamme opiskelee vuosittain 600 opiskelijaa 40 ammattitaitoisen opettajan ohjauksessa. Koulumme on viihtyisä yhteisö, joka tunnetaan avoimesta, yhdenvertaisesta ja kannustavasta ilmapiiristään – OSYKin hengestä.

Olemme Oulun kaupunginteatterin kummikoulu ja teemme yhteistyötä eri yliopistojen ja korkeakoulujen, toisen asteen oppilaitosten, Oulun taidekoulun ja kulttuuritalo Valveen kanssa. Toimimme lisäksi aktiivisesti Opetushallituksen lukioiden kehittämisverkostossa.

Kansainvälinen yhteistyö on osa arkeamme. Koulussamme on useita, pitkäkestoisia kansainvälisiä projekteja, esim. kieli- ja teatteriprojekti Youth, Europe and Theatre (YET), Cern-projekti, Tukholma-kurssi, Sciinno-hanke ja Kostamus-yhteistyö.  Koulullamme on yhteistyökouluja Espanjassa, Saksassa, Hollannissa ja Venäjällä.

Verkkolehti Pyramentti uutisoi koulumme arkea: www.osyk.fi/pyramentti. Koulumme näkyy vahvasti myös sosiaalisessa mediassa, Facebookissa ja Instagramissa. Podcastit löytyvät Soundcoudista.