LOPS 2021 – Opintojaksot OSYKissa

LOPS2021 Oppiainerajat ylittävät opintojaksot 2022–2023

Opintojakson koodi e-perusteissa Opintojakson nimi Moduulit
OU1OSYK Opiskeluhyvinvointi OP01, PS01, TE01 (6 op)
OU2OSYK Ympäristö ja ilmastonmuutos GE01, HI01, KU01 (6 op)
OU8OSYK Kriittinen kansalainen FI01, YH01 (4 op)
OU13OSYK Funktiot, yhtälöt ja digitaidot MAA02, TT01 (4 op)
TO08OSYK Osallisuusopinnot: Vapaaehtoistyö
TO17OSYK Monitieteinen ajattelu: Käyttäytymisgenetiikka BI, PS
TO20OSYK Taiteiden ja tieteiden väliset opinnot: Monitieteinen ympäristötaide
TO22OSYK Taiteiden ja tieteiden väliset opinnot: Luovuuden lähdettä etsimässä ÄI, KU

LOPS2021 Useammasta saman oppiaineen moduulista koostuvat opintojaksot 2022–2023

Opintojakson koodi e-perusteissa Opintojakson nimi Moduulit
OSYK10 Kielitietoisuus, kirjoittaminen ja vuorovaikutus ÄI01, ÄI02, ÄI03 (4 op)
OSYK20 Kirjoittaminen ja vuorovaikutus ÄI06, ÄI07 (2 op)
OSYK11 Opiskelutaidot, kieli-identiteetti ja vuorovaikutus RUB11, RUB12 (4 op)
OSYK12 Englanti, opiskelutaidot ja globaali kieli ENA01, ENA02 (4 op)
OSYK21 Derivaatta ja talousmatematiikka MAA06, MAA09 (4 op)
OSYK22 Talousmatematiikkaa MAB06, MAB07 (2 op)
OSYK13 Ekologia ja ympäristö BI02, BI03 (2 op)
OSYK14 Johdatus fysiikkaan FY01, FY02 (2 op)
OSYK15 Johdatus kemiaan KE01, KE02 (2 op)
OU14 Minä espanjan kielen käyttäjänä EAA01, EAA02 (4 op)
OU15 Minä ranskan kielen käyttäjänä RAA01, RAA02 (4 op)
OU16 Minä saksan kielen käyttäjänä SAA01, SAA02 (4 op)
OU18 English as a second language: global English ELL01, ELL02 (4 op)

LOPS2021 Yhdestä moduulista koostuvat opintojaksot 2022–2023

–>

 

Opintojakson koodi e-perusteissa Opintojakson nimi Moduulit
ÄI04 Kirjallisuus 1 ÄI04 (2 op)
ÄI05 Tekstien tulkinta ÄI05 (2 op)
ÄI08 Kirjallisuus 2 ÄI08 (2 op)
ÄI09 Vuorovaikutus 3 ÄI09 (2 op)
ÄI10 Kirjoittaminen 2 ÄI10 (2 op)
ÄI11 Tekstien tulkinta 2 ÄI11 (2 op)
ÄI12OSYK Kirjallisuusdiplomi ÄI12 (2 op)
ÄI13OSYK Luova kirjoittaminen ÄI13 (2 op)
ÄI15OSYK Lukiolaisen kielenhuoltoa ÄI 15 (2 op)
ÄI17OSYK Toimitustyö: Pyramentti ÄI 17(2 op)
RUB13 Kulttuuri ja mediat RUB13 (2 op)
RUB14 Ympäristömme RUB14 (2 op)
RUB15 Opiskelu- ja työelämä RUB15 (2 op)
RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen RUB16 (2 op)
RUB17 Kestävä elämäntapa RUB17 (2 op)
RUB114OSYK Ruotsin abikurssi II RUB14 (2 op)
RUB115OSYK Tukholma-kurssi RUB15 (2 op)
ENA03 Englannin kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä ENA03 (2 op)
ENA04 Englannin kieli vaikuttamisen välineenä ENA04 (2 op)
ENA05 Kestävä tulevaisuus ja tiede ENA05 (2 op)
ENA06 Englannin kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä ENA06 (2 op)
ENA07 Ympäristö ja kestävä elämäntapa ENA07 (2 op)
ENA08 Viesti ja vaikuta puhuen ENA08 (2 op)
ENA19OSYK Englannin abikurssi II ENA19OSYK (2 op)
ELL03 English language and culture in creative expression ELL03 (2 op)
ELL04 Persuasive skills ELL04 (2 op)
ELL05 Academic reading and writing ELL05 (2 op)
ELL06 English medium education and English for working life ELL06 (2 op)
EAA03OSYK Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä VKA3 (2 op)
EAA04OSYK Kieli vaikuttamisen välineenä VKA04 (2 op)
EAA05OSYK Kestävä tulevaisuus ja tiede VKA05 (2 op)
EAA06OSYK Kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä VKA06 (2 op)
EAA07OSYK Ympäristö ja kestävä elämäntapa VKA07 (2 op)
EAA08OSYK Viesti ja vaikuta puhuen VKA08 (2 op)
RAA03OSYK Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä VKA3 (2 op)
RAA04OSYK Kieli vaikuttamisen välineenä VKA04 (2 op)
RAA05OSYK Kestävä tulevaisuus ja tiede VKA05 (2 op)
RAA06OSYK Kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä VKA06 (2 op)
RAA07OSYK Ympäristö ja kestävä elämäntapa VKA07 (2 op)
SAA03OSYK Kieli ja kulttuuri luovan ilmaisun välineenä VKA3 (2 op)
SAA04OSYK Kieli vaikuttamisen välineenä VKA04 (2 op)
SAA05OSYK Kestävä tulevaisuus ja tiede VKA05 (2 op)
SAA06OSYK Kieli jatko-opinnoissa ja työelämässä VKA06 (2 op)
SAA07OSYK  Ympäristö ja kestävä elämäntapa VKA07 (2 op)
EAB31OSYK Tutustuminen kieleen VKB31 (2 op)
EAB32OSYK Kieli vuorovaikutuksessa VKB32 (2 op)
EAB33OSYK Kieli arkielämän tilanteissa VKB33 (2 op)
EAB34OSYK Arjen tavat ja traditiot VKB34 (2 op)
EAB35OSYK Hyvinvointi ja terveys, eri elämänvaiheet VKB35 (2 op)
EAB36OSYK Kulttuuri VKB36 (2 op)
EAB37OSYK Jatko-opinnot ja työelämä VKB37 (2 op)
EAB38OSYK Ajankohtaiset aiheet ja media VKB38 (2 op)
EAB310OSYK Abikurssi II VKB310 (2 op)
RAB31OSYK Tutustuminen kieleen VKB31 (2 op)
RAB32OSYK Kieli vuorovaikutuksessa VKB32 (2 op)
RAB33OSYK Kieli arkielämän tilanteissa VKB33 (2 op)
RAB34OSYK Arjen tavat ja traditiot VKB34 (2 op)
RAB35OSYK Hyvinvointi ja terveys, eri elämänvaiheet VKB35 (2 op)
RAB36OSYK Kulttuuri VKB36 (2 op)
RAB37OSYK Jatko-opinnot ja työelämä VKB37 (2 op)
RAB38OSYK Ajankohtaiset aiheet ja media VKB38 (2 op)
RAB310OSYK Abikurssi II VKB310 (2 op)
SAB31OSYK Tutustuminen kieleen VKB31(2 op)
SAB32OSYK Kieli vuorovaikutuksessa VKB32 (2 op)
SAB33OSYK Kieli arkielämän tilanteissa VKB33 (2 op)
SAB34OSYK Arjen tavat ja traditiot VKB34 (2 op)
SAB35OSYK Hyvinvointi ja terveys, eri elämänvaiheet VKB35 (2 op)
SAB36OSYK Kulttuuri VKB36 (2 op)
SAB37OSYK Jatko-opinnot ja työelämä VKB37 (2 op)
SAB38OSYK Ajankohtaiset aiheet ja media VKB38 (2 op)
SAB310OSYK Abikurssi II VKB310 (2 op)
VEB31OSYK Tutustuminen kieleen VKB31 (2 op)
VEB32OSYK Kieli vuorovaikutuksessa VKB32 (2 op)
VEB33OSYK Kieli arkielämän tilanteissa VKB33 (2 op)
VEB34OSYK Arjen tavat ja traditiot VKB34 (2 op)
VEB35OSYK Hyvinvointi ja terveys, eri elämänvaiheet VKB35 (2 op)
VEB36OSYK Kulttuuri VKB36 (2 op)
VEB37OSYK Jatko-opinnot ja työelämä VKB37 (2 op)
VEB38OSYK Ajankohtaiset aiheet ja media VKB38 (2 op)
VEB310OSYK Abikurssi II VKB310 (2 op)
MAY01 Luvut ja yhtälöt MAY01 (2 op)
MAA03 Geometria MAA03 (2 op)
MAA04 Analyyttinen geometria ja vektorit MAA04 (3 op)
MAA05 Funktiot ja yhtälöt 2 MAA05 (2 op)
MAA07 Integraalilaskenta MAA07 (2 op)
MAA8 Todennäköisyys ja tilastot MAA8 (2 op)
MAA10 3D-Geometria MAA10 (2 op)
MAA11 Algoritmit ja lukuteoria MAA11 (2 op)
MAA12 Analyysi ja jatkuva jakauma MAA12 (2 op)
MAA14OSYK Laskupaja MAA14 (2 op)
MAA18OSYK Pitkän matematiikan abikurssi II MAA18 (2 op)
MAB02 Lausekkeet ja yhtälöt MAB02 (2 op)
MAB03 Geometria MAB03 (2 op)
MAB04 Matemaattisia malleja MAB04 (2 op)
MAB05 Tilastot ja todennäköisyys MAB05 (2 op)
MAB08 Matemaattinen analyysi MAB08 (2 op)
MAB09 Tilastolliset ja todennäköisyysjakaumat MAB09 (2 op)
MAB013OSYK Lyhyen matematiikan abikurssi II MAB13 (2 op)
MAB14OSYK Laskupaja MAB14 (2 op)
BI01 Elämä ja evoluutio BI01 (2 op)
BI04 Solu ja perinnöllisyys BI04 (2 op)
BI05 Ihmisen biologia BI05 (2 op)
BI06 Biotekniikka ja sen sovellukset BI06 (2 op)
BI09OSYK Geenit, terveys ja sairaus BI09 (2 op)
BI11OSYK Biologian abikurssi II BI11 (2 op)
GE02 Sininen planeetta GE02 (2 op)
GE03 Yhteinen maailma GE03 (2 op)
GE04 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta GE04 (2 op)
GE06OSYK Maantieteen abikurssi II GE06 (2 op)
FY03 Energia ja lämpö FY03 (2 op)
FY04 Voima ja liike FY04 (2 op)
FY05 Jaksollinen liike ja aallot FY05 (2 op)
FY06 Sähkö FY06 (2 op)
FY07 Sähkömagnetismi ja valo FY07 (2 op)
FY08 Aine, säteily ja kvantittuminen FY08 (2 op)
FY12OSYK Fysiikan abikurssi FY12 (2 op)
FY13OSYK Fysiikan projektikurssi FY13 (2 op)
KE03 Molekyylit ja mallit KE03 (2 op)
KE04 Kemiallinen reaktio KE04 (2 op)
KE05 Kemiallinen energia ja kiertotalous KE05 (2 op)
KE06 Kemiallinen tasapaino KE06 (2 op)
KE12OSYK Kemian abikurssi II KE12 (2 op)
FI02 Etiikka FI02 (2 op)
FI03 Yhteiskuntafilosofia FI03 (2 op)
FI04 Totuus FI04 (2 op)
FI06OSYK Filosofian abikurssi II FI06 (2 op)
FI07OSYK Filosofia-diplomi FI07 (2 op)
PS02 Kehittyvä ihminen PS02 (2 op)
PS03 Tietoa käsittelevä ihminen PS03 (2 op)
PS04 Tunteet ja mielenterveys PS04 (2 op)
PS05 Yksilöllinen ja yhteisöllinen ihminen PS05 (2 op)
PS06OSYK Vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet PS06 (2 op)
PS07OSYK Itsetuntemus ja hyvinvointi PS07 (2 op)
PS09OSYK Psykologian abikurssi II PS09 (2 op)
HI01 Ihminen, ympäristö ja historia HI01 (2 op)
HI02 Kansainväliset suhteet HI02 (2 op)
HI02 Kansainväliset suhteet HI02 (2 op)
HI03 Itsenäisen Suomen historia HI03 (2 op)
HI04 Eurooppalainen ihminen HI04 (2 op)
HI05 Ruotsin itämaasta Suomeksi HI05 (2 op)
HI06 Maailman kulttuurit kohtaavat HI06 (2 op)
HI08OSYK Historian abikurssi II HI08OSYK (2 op)
HI10OSYK Kansainvälisten suhteiden jatkokurssi HI10OSYK (2 op)
HI14OSYK Suomen kulttuurihistoria HI14OSYK (2 op)
YH02 Taloustieto YH02 (2 op)
YH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma YH03 (2 op)
YH04 Lakitieto YH04 (2 op)
YH07OSYK Yhteiskuntaopin abikurssi II YH07 (2 op)
YH10OSYK Yhteiskuntatiedon erikoiskurssi YH10 (2 op)
YH08OSYK Yrittäjyyskurssi YH08 (2 op)
UE01 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä UE01 (2 op)
UE02 Maailmanlaajuinen kristinusko UE02 (2 op)
UE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä UE03 (2 op)
UE04 Uskonto, kulttuuri ja yhteiskunta Suomessa UE04 (2 op)
UE05 Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa UE05 (2 op)
UE06 Uskonto, tiede ja media UE06 (2 op)
UE08OSYK Uskonto taiteissa ja populaarikulttuurissa UE08 (2 op)
ET01 Minä ja hyvä elämä ET01 (2 op)
ET02 Minä ja yhteiskunta ET02 (2 op)
TE02 Terveys ja ympäristö TE02 (2 op)
TE03 Terveys ja yhteiskunta TE03 (2 op)
TE05OSYK Terveystiedon abikurssi II TE05 (2 op)
LI01 Oppiva liikkuja LI01 (2 op)
LI02 Aktiivinen elämä LI02 (2 op)
LI03 Uudet mahdollisuudet LI03 (2 op)
LI04 Yhdessä liikkuen LI04 (2 op)
LI05 Virkistystä liikunnasta LI05 (2 op)
LI07OSYK Luonnossa liikkuen LI07 (2 op)
LI09OSYK Tanssiopinnot I: Tanssin lajit ja niiden taustat LI09 (2 op)
LI10OSYK Tanssiopinnot II: Minä ja tanssi LI10 (2 op)
LI11OSYK Tanssiopinnot III: Tanssin koreografia LI11 (2 op)
LI12OSYK Uudet lajit LI12 (2 op)
LI15OSYK Liikkuva ja terve koulu LI15 (2 op)
MU01 Intro – kaikki soimaan MU01 (2 op)
MU02 Syke – soiva ilmaisu MU02 (2 op)
MU03 Genre – globaali uteliaisuus MU03 (2 op)
MU04 Demo – luovasti yhdessä MU04 (2 op)
MU05OSYK Penkkarimusiikki I MU05 (2 op)
MU06OSYK Kuoro/lauluyhtye/laulu I MU06 (2 op)
MU07OSYK Kuoro/lauluyhtye/laulu II MU07 (2 op)
MU09OSYK Soitto- bändi- tai yhteistyöskentely MU09 (2 op)
KU01 Omat kuvat, jaetut kulttuurit KU01 (2 op)
KU02 Ympäristön tilat, paikat ja ilmiöt KU02 (2 op)
KU03 Kuva viestii ja vaikuttaa KU03 (2 op)
KU04 Taiteen monet maailmat KU04 (2 op)
KU05OSYK Piirustus ja maalaus I KU05 (2 op)
KU06OSYK Valokuvaus KU06 (2 op)
KU08OSYK Piirustus ja maalaus II KU08 (2 op)
KU10OSYK Keramiikka KU10 (2 op)
KU11OSYK Taideprojektikurssi KU11 (2 op)
KU12OSYK Julkinen taide KU12 (2 op)
KU15OSYK Kuvanveisto KU15 (2 op)
KU16OSYK Taidegrafiikka KU16 (2 op)
KU17OSYK Penkkarikuvat KU17 (2 op)
DRA01OSYK Draaman perusteet DRA01 (2 op)
DRA02OSYK Fyysisen ilmaisun perusteet DRA02 (2 op)
DRA03OSYK Tekstistä tulkintaan DRA03 (2 op)
DRA04OSYK Tarinasta teatteriksi DRA04 (2 op)
DRA0506OSYK Teatteriesityksen valmistaminen DRA05 ja DRA06 (4 op)
DRA07OSYK Draaman projektikurssi DRA07 (2 op)
DRA08OSYK Soveltava draama DRA08 (2 op)
OP02 Jatko-opinnot, työelämä ja tulevaisuus OP02 (2 op)
TO04OSYK Osallisuusopinnot 1, opiskelijakuntaopinto 1. vuoden opiskelijalle TO04 (2 op)
TO05OSYK Osallisuusopinnot 2, opiskelijakuntaopinto 2. vuoden opiskelijalle TO05 (2 op)
KULD2OSYK Kuvataiteen lukiodiplomi KULD2 (2 op)
LILD4OSYK Liikunnan lukiodiplomi LILD4 (2 op)
MULD6OSYK Musiikin lukiodiplomi MULD6 (2 op)
TALD7OSYK Tanssin lukiodiplomi TALD7 (2 op)
TELD8OSYK Teatterin lukiodiplomi TELD8 (2 op)